Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si
Za starše

Šolski sklad

Šolski sklad Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice

 

Šolski sklad Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice je bil ustanovljen in potrjen na 21. seji sveta šole 25. 9. 2008. Pravila šolskega sklada je upravni odbor sklada sprejel na svoji 1. seji 21. 10. 2008 ter jih dopolnil na seji 14. 9. 2015.

 

Upravni odbor (v nadaljevanju UO) Šolskega sklada, ki se je v novi zasedbi prvič sestal 24. 1. 2023 sestavljajo štirje člani s strani staršev, ki so med seboj izbrali predsednika UO Šolskega sklada, ter trije predstavniki delavcev šole, ki so med seboj izbrali podpredsednika UO Šolskega sklada OŠ Prežihovega Voranca. 

 

Člani upravnega odbora šolskega sklada OŠ Prežihovega Voranca so:

  • Urška Žust -  predsednica, predstavnica staršev
  • Klavdija Kranjc Jensterle - podpredsednica, predstavnica šole
  • Tina Prešeren -  predstavnica šole
  • Nataša Savčič - predstavnica staršev
  • Medisa Brdar - predstavnica staršev
  • Nizama Silić - predstavnica staršev
  • Nataša Krajnc (tajništvo) 
  • Katja Krvina (računovodstvo)

 

Šolski sklad je namenjen pomoči socialno šibkim učencem, omogočanju dodatnih dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, spodbujanju raziskovalnih dejavnosti in pomoči nadarjenim učencem ter nakupu nadstandardne šolske opreme za dvig kakovosti pouka. Sredstva za financiranje projektov se pridobivajo iz prispevkov staršev, donacij okoliških podjetij, papirnih akcij in novoletnega bazarja.

 

Člani odbora Šolskega sklada se iskreno zahvaljujemo za vaše dosedanje prispevke. Z vašo pomočjo se spodbuja raziskovalna dejavnost in dviguje kakovost šolanja naših otrok ter omogoča šolanje za otroke iz socialno šibkih družin.

 

Za financiranje projektov v novem šolskem letu vas naprošamo k nadaljnji podpori.

 

Vaš prispevek prosimo nakažite na transakcijski račun Šolskega sklada:

SI56 0124 1603 0654 135, sklic št: 00-09.

 

Že vnaprej se zahvaljujemo za vaš cenjeni prispevek.

 

Program dela šolskega sklada za šolsko leto 2023-2024

Starši pomagamo otrokom

Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada

Pravila

Vsem, ki ste pripravljeni pomagati našemu šolskemu skladu v letošnjem šolskem letu si, prosim, preberite spodnjo prošnjo, ki si jo lahko ustrezno priredite in natisnete.

Prošnja za donacije

Že vnaprej se zahvaljujemo za vaš cenjeni prispevek.


 

Zapisniki šolskega sklada
Zapisnik 1. sestanka UO ŠS 2023/2024
Zapisnik 2. sestanka UO ŠS 2022/2023
Zapisnik 1. sestanka šolskega sklada, 24.1.2023
Zapisnik zaključnega sestanka šolskega sklada, 29.9.2022
Zapisnik 3. sestanka šolskega sklada 2021-2022
Zapisnik 2. sestanka šolskega sklada 2021-2022
Zapisnik 1. sestanka šolskega sklada 2021-2022
Zapisnik 2. sestanka šolskega sklada 2020-2021
Zapisnik 1. sestanka UO šolskega sklada 2020-2021
Zapisnik 3. sestanka UO šolskega sklada 2019-2020
Zapisnik 2. sestanka UO šolskega sklada 2019-2020
Zapisnik 1. sestanka UO šolskega sklada in program dela za šolsko leto 2019-2020
Zapisnik 4. sestanka UO šolskega sklada 2018-2019
Zapisnik 3. sestanka UO šolskega sklada 2018-2019
Zapisnik 2. sestanka UO šolskega sklada 2018-2019
Zapisnik 1. sestanka UO šolskega sklada 2018-2019
Zapisnik 7. sestanka šolskega sklada 2017-2018
Zapisnik 6. sestanka šolskega sklada 2017-2018
Zapisnik 5. sestanka šolskega sklada 2017-2018
Zapisnik 4. sestanka šolskega sklada 2016-2017
Zapisnik 3. sestanka šolskega sklada 2016-2017
Zapisnik 2. sestanka šolskega sklada 2016-2017
Zapisnik 1. sestanka šolskega sklada 2016-2017
Zapisnik 35. sestanka šolskega sklada
Zapisnik 34. sestanka šolskega sklada
Poročilo šolski sklad, sept.2015-feb.2016
Zapisnik 33. sestanka šolskega sklada
Zapisnik 32.sestanka UO šolskega sklada
Zapisnik 31.sestanka UO šolskega sklada
Zapisnik 30.sestanka UO šolskega sklada
Zapisnik 29.sestanka UO šolskega sklada 
Zapisnik 28. sestanka UO šolskega sklada
Zapisnik 27. sestanka UO šolskega sklada
Zapisnik 26. sestanka UO šolskega sklada
Zapisnik 25. sestanka UO šolskega sklada
Zapisnik 24. sestanka UO šolskega sklada
Zapisnik 23. sestanka UO šolskega sklada
Zapisnik 22. sestanka UO šolskega sklada
Zapisnik 21. sestanka UO šolskega sklada
Zapisnik 20. sestanka UO šolskega sklada
Zapisnik 19. sestanka UO šolskega sklada
Zapisnik 18. sestanka UO šolskega sklada
Zapisnik 17. sestanka UO Šolskega sklada
Zapisnik 16. sestanka UO Šolskega sklada
Zapisnik 15. sestanka UO Šolskega sklada
Zapisnik 14. sestanka UO Šolskega sklada
Zapisnik 13. sestanka UO šolskega sklada
Zapisnik 12. sestanka UO Šolskega sklada
Zapisnik 11. sestanka UO Šolskega sklada
Zapisnik 10. sestanka UO Šolskega sklada
Zapisnik 9. sestanka UO Šolskega sklada
Zapisnik 8. sestanka UO Šolskega sklada
Zapisnik 7. sestanka UO Šolskega sklada