Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si

Šolsko leto 2023/2024

PREDMET NAZIV TEKMOVANJA

DATUM

1. raven

SLOVENŠČINA Tekmovanje s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje

Učenci do 7. r.: 3. 4. 2024

Učenci 8. in 9. r.: 28. 11. 2023

  Tekmovanje iz znanja slovenščine Slovenščina ima dolg jezik: Književnost na filmu 11

29. 1. - 2. 2. 2024

  Bralna značka  17. 9. 2023-2. 4. 2024
MATEMATIKA Tekmovanje v znanju matematike za priznanje Kenguru/Vegovo priznanje  21. 3. 2023
  Tekmovanje v razvedrilni matematiki, 6.-9. r. 12. 12. 2023
  Tekmovanje iz logike 28. 9. 2023
  Matematično tekmovanje iz logike Logična pošast  10. 5. 2024
ANGLEŠČINA Tekmovanje s področja angleščine, 8. in 9. r.  21. 11. 2023
  Epi Reading Badge (bralna značka) 25. 3.-5. 4. 2024
  Bralno tekmovanje Bookworms 29. 11. 2023-19. 4. 2024
GEOGRAFIJA Tekmovanje s področja geografije 14. 11. 2023
ZGODOVINA Zgodovina mesta Jesenice  
FIZIKA Tekmovanje v znanju fizike za Stefanovo priznanje 14. 2. 2024
KEMIJA Tekmovanje v znanju kemije 15. 1. 2024
BIOLOGIJA Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 13. 10. 2023
  Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje 18. 10. 2023
NEMŠČINA Tekmovanje s področja nemščine, 8. in 9. r. 16. 11. 2023
  Epi Lesepreis (bralna značka) 18. 3.-29. 3. 2024
OSTALO Tekmovanje Kaj veš o prometu?  
  Tekmovanje Vesela šola, 4. do 9. r. 6. 3. 2024
  Cici Vesela šola 16. 5. 2024