Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si
Utrip šole

Navajanje virov in literature

Osnovni primeri: 

 

1. Knjiga enega avtorja

PRIIMEK, I. Leto. Naslov. Kraj: Založba. (Zbirka).

VOGT, R. C. 2012. Deževni gozd. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Pustolovec).

 

2. Knjiga dveh ali treh avtorjev

PRIIMEK, I., PRIIMEK, I. Leto. Naslov. Kraj: Založba. (Zbirka).

ŠEHIČ, D., ŠEHIČ, D. 2004. Veliki družinski atlas sveta. Kranj: Modita.

 

3. Knjiga več kot treh avtorjev

NASLOV. Leto. Kraj: Založba. (Zbirka).

ZNANOST. 2011. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Velika ilustrirana enciklopedija).

 

4. Prispevek na spletu (če je avtor naveden)

PRIIMEK, I. Leto. Naslov. [vrsta medija]. Pridobljeno 7. 10. 2014 s spletne strani: http:// ...

CVETKOVIČ, S. 2014. Zdravilni učinki temne čokolade. [online]. Pridobljeno 7. 10. 2014 s spletne strani: http://vizita.si/clanek/zdravozivljenje/zdravilni-ucinki-temne-cokolade.html.

 

5. Prispevek na spletu (če avtorja ni navedenega)

NASLOV. [vrsta medija]. Leto. Pridobljeno 7. 10. 2104 s spletne strani: http:// ...

RECIKLIRANJE jeansa. [online]. 2014. Pridobljeno 7. 10. 2014 s spletne strani: http://socialniteden.si/ustvarjalna-delavnica-recikliranje-jeansa/

 

 

Seznam literature, ki si jo uporabil pri izdelavi svoje naloge, napiši vedno na koncu naloge.

Če imaš več virov, jih uredi po abecedi avtorjev (oz. naslovov, če avtorja ni).

 

Če ti ne gre, pridi v knjižnico po pomoč!