Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si
Za starše

Govorilne ure

Organizirani bodo najmanj trije roditeljski sestanki.
Skupne govorilne ure so enkrat mesečno in potekajo v matičnih učilnicah učiteljev. Vsi učitelji imajo še drugo govorilno uro.  

 

Seznam učiteljev z razporedom druge govorilne ure 2019-2020

 

Skupne govorilne ure, ki so vsak drugi torek v mesecu s pričetkom ob 17.30 uri, bodo v šolskem letu 2019-2020, naslednje dni:

 • septembra, po roditeljskem sestanku

 • 15. oktober 2019

 • 12. november 2019

 • 10. december 2019

 • 14. januar 2020

 • 11. februar 2020

 • 10. marca 2020

 • 14. aprila 2020

 • 12. maja 2020

 V času skupnih govorilnih ur so na šoli poleg učiteljev še: svetovalna delavka, pedagoginja, specialna pedagoginja in vzgojiteljice. Starše bomo sproti obveščali o uspehu in dosežkih učencev, vzgojni problematiki in izostajanjih od pouka.

Tematska predavanja za starše, učitelje in otroke

 •          Cestno prometna varnost otrok – Policijska postaja Jesenice v septembru in oktobru;
 •          Delavnica za otroke-Spolnost za učence 8. razreda: Tanja Lužnik, marec-maj;
 •          Dan odprtih vrat za 1. razred (bodoči osnovnošolci)-junij 2020, Robič Alenka
 •          Varna raba interneta-predavanje in delavnice za učence 3. in 6. razreda, Safe.si, Robič Alenka
 •          Roditeljski sestanek za starše bodočih novincev, februar 2020, Alenka Robič; 
 •          Sodelovanje v projektu prehod Mladih – koordinatorica Alenka Robič
 •          Predstavitev poklicev-delavnice v sodelovanju z Obrtno zbornico Jesenice in sosednjimi šolami, za učence 8. in 9. razreda, Alenka Robič.
 •          Poklicni sejem na OŠ Toneta Čufarja;