Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si
Za starše

Govorilne ure

Organizirani bodo najmanj trije roditeljski sestanki.
Skupne govorilne ure so enkrat mesečno in potekajo v matičnih učilnicah učiteljev. Vsi učitelji imajo še drugo govorilno uro.  

 

Seznam učiteljev z razporedom druge govorilne ure 2018-2019

 

Skupne govorilne ure, ki so vsak drugi torek v mesecu s pričetkom ob 17.30 uri, bodo v šolskem letu 2018-2019, naslednje dni:

 

 • septembra, po roditeljskem sestanku

 • 16. oktober 2018

 • 13. november 2018

 • 11. december 2018

 • 15. januar 2019

 • 12. februar 2019

 • 12. marca 2019

 • 9. aprila 2019

 • 14. maja 2019

 

V času skupnih govorilnih ur so na šoli poleg učiteljev še: svetovalna delavka, pedagoginja, specialna pedagoginja in vzgojiteljice. Starše bomo sproti obveščali o uspehu in dosežkih učencev, vzgojni problematiki in izostajanjih od pouka.

 

Tematska predavanja za starše, učitelje in otroke

 •          Cestno prometna varnost otrok – Policijska postaja Jesenice v septembru in oktobru;
 •          Delavnica za otroke-Spolnost za učence 8. razreda: Tanja Lužnik, marec-maj;
 •          Dan odprtih vrat za 1. razred (bodoči osnovnošolci)-junij 2019, Robič Alenka
 •          Varna raba interneta-predavanje in delavnice za učence 3. in 6. razreda, Safe.si, Robič Alenka
 •          Roditeljski sestanek za starše bodočih novincev, februar 2019, Alenka Robič; 
 •          Sodelovanje v projektu prehod Mladih – koordinatorica Alenka Robič
 •          Predstavitev poklicev-delavnice v sodelovanju z Obrtno zbornico Jesenice in sosednjimi šolami, za učence 8. in 9. razreda, Alenka Robič.
 •          Poklicni sejem na OŠ Toneta Čufarja;