Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si
Za starše

Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki so praviloma 3 krat letno za vsak razred. Vodi ga razrednik, sodelujejo pa lahko tudi zunanji izvajalci, ki izvajajo dogovorjena predavanja s tematiko za starše in učence.

Vsebine roditeljskih sestankov bodo naslednje:

Roditeljski sestanki

1. sestanek

Vsebina

Izvaja

termin

1. do 9. r.

Uvodni sestanek

Predstavitev LDN, ŠVN – predstavitev za 8. razred, eAsistent

Razredničarke in razrednik

September 2022

2. sestanek

Vsebina

Izvaja

termin

1.r.

zBRAN vsak dan

Ana Resman, Mojca Bohinc

januar 2023

2.r

zBRAN vsak dan

Ana Resman, Mojca Bohinc

februar 2023

3.r

Mobilna družbena omrežja

Varni internet

21.feb.2023

4.r

Mobilna družbena omrežja

Varni internet

21.feb.2023

5.r

Mobilna družbena omrežja

Varni internet

21.feb.2023

6.r-9.r.

Življenje z najstnikom

Marko Juhant

10.jan.2023

8.r

Poklicno usmerjanje

Tanja Lužnik Klinar

 

po dogovoru

9.r

Vpis v srednje šole

Tanja Lužnik Klinar

februar 2023

3. sestanek

Vsebina

Izvaja

termin

1.r.

Nastop za starše in zaključna prireditev

učiteljice in vzgojiteljice

Junij 2023

2.r

Prikaz dela, zaključna prireditev

učiteljice in vzgojiteljice

Maj 2023

3.r.

Analiza dela, predstavitev neobveznih izbirnih predmetov

Razredničarke, pomočnica ravnatelja

April 2023

4.r

Analiza dela, zaključna prireditev, predstavitev ŠVN

Razredničarke, vodja ŠVN

Maj 2023

5.r

Analiza dela, zaključna prireditev,

Razredničarke

Maj 2023

6.r

Izbirni predmeti

pomočnica ravnatelja, razredničarke

April 2023

7.r

Vzgojna problematika

Razredničarke

April 2023

8.r

Vzgojna problematika

Razredničarke

April 2023

9.r

Tematski sestanek

Razredničarke

Maj 2023

Vsako šolsko leto šola organizira najmanj tri roditeljske sestanke za starše, kjer se z razrednikom pogovorijo o delu v njihovem oddelku. Poleg roditeljskih sestankov za posamezne razrede bomo organizirali tudi predavanja za vse starše, ki jih posamezna problematika zanima.

Tematska predavanja za starše, učitelje in otroke

  • Cestno prometna varnost otrok – Policijska postaja Jesenice v septembru in oktobru;
  • Delavnica za otroke-Spolnost za učence 8. razreda: Tanja Lužnik, marec-maj;
  • Izobraževanja za starše; Marko Juhant (za starše 6. in 7. razred, 10.januar 2023,
  • Izobraževanja za starše; Varni internet (za starše od 3. do 5. razreda), 21. februar 2023,
  • Dan odprtih vrat za 1. razred (bodoči osnovnošolci)-junij 2023, Tanja Lužnik Klinar
  • Roditeljski sestanek za starše bodočih novincev, februar 2023, Tanja Lužnik Klinar; 
  • Predstavitev poklicev-delavnice v sodelovanju z Obrtno zbornico Jesenice in sosednjimi šolami, za učence 8. in 9. razreda, Tanja Lužnik Klinar.
  • Poklicni sejem na OŠ Toneta Čufarja;
  • Po posameznih oddelkih pripravijo predavanja izvajalke, ki sodijo v šolsko svetovalno dejavnost.