Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si
Za starše

Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki so praviloma 3 krat letno za vsak razred. Vodi ga razrednik, sodelujejo pa lahko tudi zunanji izvajalci, ki izvajajo dogovorjena predavanja s tematiko za starše in učence.

Seznam, vsebina ter dogovorjeni izvajalci za roditeljske sestanke v šolskem letu 2018-2019. 

Vsebine roditeljskih sestankov bodo naslednje:

 

1. sestanek

Vsebina

Izvaja

termin

1. do 9. r.

Uvodni sestanek

Predstavitev LDN, ŠVN – predstavitev za 8. razred, eAsistent

Razredničarke in razrednik

September 2018

2. sestanek

Vsebina

Izvaja

termin

1.r.

Učenje branja, predstavitev standardov

Alenka Stare

November 2018

2.r

Odgovornost do šolskega dela

Alenka Robič

December 2018

3.r

 O vzgoji

Rada Polajnar

December 2018

4.r

Učinkovito branje

Tanja Lužnik

Januar  2019

5.r

Prevzemanje odgovornosti

Uršula Žumer

Januar  2019

6.r

Starši-vzor svojim otrokom

Rada Polajnar

Februar

2019

7.r

Socialne veščine

Katarina Bošnjak

Februar 2019

8.r

Poklicna orientacija

Robič Alenka

 

Po dogovoru

9.r

Vpis v srednje šole

Robič Alenka

Februar 2019

3. sestanek

Vsebina

Izvaja

termin

1.r.

Nastop za starše in zaključna prireditev

učiteljice in vzgojiteljice

Junij 2019

2.r

Prikaz dela, zaključna prireditev

učiteljice in vzgojiteljice

Maj 2019

3.r.

Analiza dela, predstavitev neobveznih izbirnih predmetov

Razredničarke

April 2019

4.r

Analiza dela, zaključna prireditev, predstavitev ŠVN

Razredničarke, vodja ŠVN

Maj 2019

5.r

Analiza dela, zaključna prireditev,

Razredničarke

Maj 2019

6.r

Izbirni predmeti

pomočnica ravnatelja, razredničarke

Marec 2019

7.r

Vzgojna problematika

Razredničarke

April 2019

8.r

Vzgojna problematika

Razredničarke

April 2019

9.r

Tematski sestanek

Razredničarke

Maj 2019

 

Vsako šolsko leto šola organizira najmanj tri roditeljske sestanke za starše, kjer se z razrednikom pogovorijo o delu v njihovem oddelku. Poleg roditeljskih sestankov za posamezne razrede bomo organizirali tudi predavanja za vse starše, ki jih posamezna problematika zanima.

Tematska predavanja za starše, učitelje in otroke

  •          Cestno prometna varnost otrok – Policijska postaja Jesenice v septembru in oktobru;
  •          Delavnica za otroke-Spolnost za učence 8. razreda: Tanja Lužnik, marec-maj;
  •          Dan odprtih vrat za 1. razred (bodoči osnovnošolci)-junij 2019, Robič Alenka
  •          Varna raba interneta-predavanje in delavnice za učence 3. in 6. razreda, Safe.si, Robič Alenka
  •          Roditeljski sestanek za starše bodočih novincev, februar 2019, Alenka Robič; 
  •          Sodelovanje v projektu prehod Mladih – koordinatorica Alenka Robič
  •          Predstavitev poklicev-delavnice v sodelovanju z Obrtno zbornico Jesenice in sosednjimi šolami, za učence 8. in 9. razreda, Alenka Robič.
  •          Poklicni sejem na OŠ Toneta Čufarja;