Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si
Za starše

Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki so praviloma 3 krat letno za vsak razred. Vodi ga razrednik, sodelujejo pa lahko tudi zunanji izvajalci, ki izvajajo dogovorjena predavanja s tematiko za starše in učence.

Vsebine roditeljskih sestankov bodo naslednje:

 

1. sestanek

Vsebina

Izvaja

termin

1. do 9. r.

Uvodni sestanek

Predstavitev LDN, ŠVN – predstavitev za 8. razred, eAsistent

Razredničarke in razrednik

September 2021

2. sestanek

Vsebina

Izvaja

termin

1.r.

zBRAN vsak dan

Ana Resman, Mojca Bohinc

Januar 2022

2.r

zBRAN vsak dan

Ana Resman, Mojca Bohinc

Februar 2022

3.r

Pretirana raba tehnologije

Neja Komočar, Klavdija Vovk

Januar 2022

4.r

Pretirana raba tehnologije

Neja Komočar, Klavdija Vovk

Februar  2022

5.r

Motivacija

Uršula Žumer

Februar 2022

6.r

Moj najstnik

Raša Weissbacher, Fatima Pašič

Marec

2022

7.r

Moj najstnik

Tanja Lužnik Klinar

December 2021

8.r

Poklicna orientacija

Tanja Lužnik Klinar

 

Po dogovoru

9.r

Vpis v srednje šole

Tanja Lužnik Klinar

Februar 2022

3. sestanek

Vsebina

Izvaja

termin

1.r.

Nastop za starše in zaključna prireditev

učiteljice in vzgojiteljice

Junij 2022

2.r

Prikaz dela, zaključna prireditev

učiteljice in vzgojiteljice

Maj 2022

3.r.

Analiza dela, predstavitev neobveznih izbirnih predmetov

Razredničarke, pomočnica ravnatelja

April 2022

4.r

Analiza dela, zaključna prireditev, predstavitev ŠVN

Razredničarke, vodja ŠVN

Maj 2022

5.r

Analiza dela, zaključna prireditev,

Razredničarke

Maj 2022

6.r

Izbirni predmeti

pomočnica ravnatelja, razredničarke

April 2022

7.r

Vzgojna problematika

Razredničarke

April 2022

8.r

Vzgojna problematika

Razredničarke

April 2022

9.r

Tematski sestanek

Razredničarke

Maj 2022

 

Vsako šolsko leto šola organizira najmanj tri roditeljske sestanke za starše, kjer se z razrednikom pogovorijo o delu v njihovem oddelku. Poleg roditeljskih sestankov za posamezne razrede bomo organizirali tudi predavanja za vse starše, ki jih posamezna problematika zanima.

Tematska predavanja za starše, učitelje in otroke

  • Cestno prometna varnost otrok – Policijska postaja Jesenice v septembru in oktobru;
  • Delavnica za otroke-Spolnost za učence 8. razreda: Tanja Lužnik, marec-maj;
  • Dan odprtih vrat za 1. razred (bodoči osnovnošolci)-junij 2021, Tanja Lužnik Klinar;
  • Varni internet-predavanje in delavnice za učence 7. razreda, koordinatorici: Tanja Lužnik Klinar, Danica Kikelj-januar 2022
  • Roditeljski sestanek za starše bodočih novincev, februar 2020, Tanja Lužnik Klinar;
  • Predstavitev poklicev-delavnice v sodelovanju z Obrtno zbornico Jesenice in sosednjimi šolami, za učence 8. in 9. razreda, Tanja Lužnik Klinar (Vrtiljak poklicev, dan odprtih vrat).
  • Poklicni sejem na OŠ Toneta Čufarja