Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si
Za starše

Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki so praviloma 3 krat letno za vsak razred. Vodi ga razrednik, sodelujejo pa lahko tudi zunanji izvajalci, ki izvajajo dogovorjena predavanja s tematiko za starše in učence.

Vsebine roditeljskih sestankov bodo naslednje:

 

1. sestanek

Vsebina

Izvaja

termin

1. do 9. r.

Uvodni sestanek

Predstavitev LDN, ŠVN – predstavitev za 8. razred, eAsistent

Razredničarke in razrednik

September 2020

2. sestanek

Vsebina

Izvaja

termin

1.r.

Zabavno domače učenje

Ana Resman, Mojca Bohinc

Januar 2021

2.r

Zabavno domače učenje

Ana Resman, Mojca Bohinc

Februar 2021

3.r

Čustveni svet otroka

Neja Komočar, Lucija Mikelj (oz. soc. ped., ki bo nadomeščala porodniški dopust)

December 2020

4.r

Zdrav otrok

Tanja Lužnik Klinar

Januar  2021

5.r

Motivacija

Uršula Žumer

Februar 2021

6.r

Življenje z najstnikom – delavnica za starše

Neja Komočar, Lucija Mikelj (oz. soc. ped., ki bo nadomeščala porodniški dopust)

Februar

2021

7.r

Pogovarjajmo se

Tanja Lužnik Klinar

December 2020

8.r

Poklicna orientacija

Robič Alenka

 

Po dogovoru

9.r

Vpis v srednje šole

Robič Alenka

Februar 2021

3. sestanek

Vsebina

Izvaja

termin

1.r.

Nastop za starše in zaključna prireditev

učiteljice in vzgojiteljice

Junij 2021

2.r

Prikaz dela, zaključna prireditev

učiteljice in vzgojiteljice

Maj 2021

3.r.

Analiza dela, predstavitev neobveznih izbirnih predmetov

Razredničarke, pomočnica ravnatelja

April 2021

4.r

Analiza dela, zaključna prireditev, predstavitev ŠVN

Razredničarke, vodja ŠVN

Maj 2021

5.r

Analiza dela, zaključna prireditev,

Razredničarke

Maj 2021

6.r

Izbirni predmeti

pomočnica ravnatelja, razredničarke

April 2021

7.r

Vzgojna problematika

Razredničarke

April 2021

8.r

Vzgojna problematika

Razredničarke

April 2021

9.r

Tematski sestanek

Razredničarke

Maj 2021

 

Vsako šolsko leto šola organizira najmanj tri roditeljske sestanke za starše, kjer se z razrednikom pogovorijo o delu v njihovem oddelku. Poleg roditeljskih sestankov za posamezne razrede bomo organizirali tudi predavanja za vse starše, ki jih posamezna problematika zanima.

Tematska predavanja za starše, učitelje in otroke

  •          Cestno prometna varnost otrok – Policijska postaja Jesenice v septembru in oktobru;
  •          Delavnica za otroke-Spolnost za učence 8. razreda: Tanja Lužnik, marec-maj;
  •          Dan odprtih vrat za 1. razred (bodoči osnovnošolci)-junij 2020, Robič Alenka
  •          Varna raba interneta-predavanje in delavnice za učence 3. in 6. razreda, Safe.si, Robič Alenka-november
  •          Roditeljski sestanek za starše bodočih novincev, februar 2020, Alenka Robič; 
  •          Sodelovanje v projektu prehod Mladih – koordinatorica Alenka Robič
  •          Predstavitev poklicev-delavnice v sodelovanju z Obrtno zbornico Jesenice in sosednjimi šolami, za učence 8. in 9. razreda, Alenka Robič (Vrtiljak poklicev, dan odprtih vrat).
  •          Poklicni sejem na OŠ Toneta Čufarja;