Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si
Za starše

Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki so praviloma trikrat letno za vsak razred. Vodi jih razrednik, sodelujejo pa lahko tudi zunanji izvajalci, ki izvajajo dogovorjena predavanja s tematiko za starše in učence.

 

Vsebine roditeljskih sestankov bodo naslednje:

 

1. sestanek

Vsebina

Izvaja

termin

1. do 9. r.

Uvodni sestanek

Predstavitev LDN, ŠVN – predstavitev za 8. razred, eAsistent

Razredničarke

september 2023

2. sestanek

Vsebina

Izvaja

termin

1.r.

zBRAN vsak dan

A. Resman, M. Bohinc, razredničarke

december 2023

2.r

zBRAN vsak dan

A. Resman, M. Bohinc, razredničarke

januar 2024

3.r

Odvisnost od telefončkov

(izobraževanje za starše)

Miha Kramli + rauredničarke

januar 2024

(17.1.24)

4.r

Odvisnost od telefončkov

(izobraževanje za starše)

Miha Kramli + razredničarke

januar 2024

(17.1.24)

5.r

Odvisnost od telefončkov

(izobraževanje za starše)

Miha Kramli + razredničarke

januar 2024

(17.1.24)

6.r

Življenje z najstnikom

(izobraževanje za starše)

L. in A. Mrgole + razredničarke

februar 2024

(15.2.24)

7.r

Življenje z najstnikom

(izobraževanje za starše)

L. in A. Mrgole + razredničarke

februar 2024

(15.2.24)

8.r

Življenje z najstnikom

(izobraževanje za starše)

L. in A. Mrgole + razredničarke

februar 2024

(15.2.24)

9.r

Poklicno usmerjanje

T. Lužnik Klinar

december 2023

3. sestanek

Vsebina

Izvaja

termin

1.r.

Nastop za starše in zaključna prireditev

učiteljice in vzgojiteljice

junij 2024

2.r

Prikaz dela, zaključna prireditev

učiteljice in vzgojiteljice

maj 2024

3.r.

Analiza dela, predstavitev neobveznih izbirnih predmetov

razredničarke, pomočnik ravnateljice

april 2024

4.r

Analiza dela, predstavitev ŠVN

razredničarke, vodja ŠVN

maj 2024

5.r

Analiza dela,

razredničarke

maj 2024

6.r

Obvezni izbirni predmeti v 3. triletju

pomočnik ravnateljice, razredničarke

april 2024

7.r

Vzgojna problematika

razredničarke

april 2024

8.r

Vzgojna problematika

razredničarke

april 2024

9.r

Tematski sestanek

razredničarke

maj 2024