Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si
Utrip šole

Knjižnica

Šolska knjižnica

Delovni čas

Odprto: 8.00 - 14.00

V knjižnico lahko prihajaš, kadarkoli želiš, upoštevati pa moraš urnik knjižnice. Ko je odprta knjižnica, je odprta tudi čitalnica. V čitalnici lahko listaš knjige, revije, delaš domačo nalogo, se učiš, bereš... Pomembno je, da s svojim delom ne motiš drugih.

 

Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Knjižnico vodi knjižničarka Barbara Udrih.

 

V naši knjižnici imamo 15.000 knjig.

 

Učenci imajo lahko izposojene knjige 14 dni. Izgubljeno knjigo mora učenec nadomestiti z novo knjigo.

 

Šola izposoja učenkam in učencem učbenike iz šolskega učbeniškega sklada.

 

Storitve v šolski knjižnici

  • Iskanje knjig po bazi šolske knjižnice: Trenutno tega zaradi prehoda na drugo verzijo programa ni mogoče uporabljati, zato za informacije o knjigah vprašaj knjižničarko.
  • Iskanje knjig po vzajemnem katalogu COBIB: Tu najdeš informacije o knjižničnem gradivu, ki ga imajo knjižnice po vsej Sloveniji.
  • Iskanje informacij preko interneta (za potrebe pouka)

 

Oglejte si še: