Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si
Utrip šole

Zaposleni

Razporeditev dela in nalog delavcev šole v šolskem letu 2022-2023

S klikom na spodnji povezavi si lahko ogledate kdo so razredniki v šolskem letu 2022-2023, katere predmete učitelji poučujejo, kdo je kdo v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu, kdo so delavci v naši kuhinji, naše čistilke, hišnika,...

Razredniki in učenci po oddelkih v šolskem letu 2022-2023

 

Vsi zaposleni na šoli v šolskem letu 2022-2023

Elektronski naslovi učiteljev in ostalih strokovnih delavcev

  PRIIMEK  IME ELEKTRONSKI NASLOV
1. AGALI EMMA, prof.  emma.agali@prezihovvoranc.si
2. AŽMAN ANDREA andrea.azman@prezihovvoranc.si
3. AŽMAN MOJCA, prof.  mojca.azman@prezihovvoranc.si
4. BOHINC MOJCA, prof.spec. in reh.ped. mojca.bohinc@poldestrazisar.si
5. CVETKO MATEJA mateja.cvetko@prezihovvoranc.si
6. DEŽMAN ANJA, prof. anja.dezman@prezihovvoranc.si
7. DOLAR IRENA irena.dolar@prezihovvoranc.si
8. DŽANANOVIĆ MIRNESA, prof. mirnesa.dzananovic@prezihovvoranc.si
9. FOTAK URBAS NEVENKA nevenka.fotak@prezihovvoranc.si
10. GALE MATJAŽ, prof. matjaz.gale@prezihovvoranc.si
11. GOGALA KARMEN, prof.  karmen.gogala@egss.si
12. GOSAR GREGOR, prof. gregor.gosar@prezihovvoranc.si
13. GREGORIČ METKA, prof. metka.magdic@prezihovvoranc.si
14. GRIL BARBARA, prof. barbara.gril@prezihovvoranc.si
15. HORVAT KATRCA katrca.horvat@prezihovvoranc.si
16. HROVAT NINA, mag.prof.logop. in surdoped. nina.hrovat@poldestrazisar.si
17. HROVAT PETRA, prof. petra.hrovat@prezihovvoranc.si
18. JANJOŠ MIRJAM mirjam.janjos@prezihovvoranc.si
19. KACIN METKA, prof. metka.kacin@prezihovvoranc.si
20. KERSNIK ZDENKA, prof. zdenka.kersnik@prezihovvoranc.si
21. dr. KERŠTAJN ROBERT, prof. ravnatelj@prezihovvoranc.si 
22. KIKELJ DANICA danica.kikelj@prezihovvoranc.si
23. KNJIGOVODSTVO MILONIK VESNA knjigovodstvo@prezihovvoranc.si
24. KNJIŽNICA UDRIH BARBARA knjiznica@prezihovvoranc.si
25. KORENJAK LENNA, prof. lenna.korenjak@prezihovvoranc.si
26. KOSEM ANITA, prof. anita.kosem@prezihovvoranc.si
27. KRANJC JENSTERLE KLAVDIJA, prof. kkjensterle@prezihovvoranc.si
28. KUHINJA JEFTENIĆ BOŠKO kuhinja@prezihovvoranc.si
29. KUS ŽIVA ziva.kus@prezihovvoranc.si
30. LAH  MIRICA mirica.lah@prezihovvoranc.si
31. LAMBERGER INGA inga.lamberger@prezihovvoranc.si
32. LAVTIŽAR ZUPANČIČ TEJA, mag.prof. teja.lavtizar-zupancic@prezihovvoranc.si
33. LIPUŠČEK  MARTA, prof. marta.lipuscek@prezihovvoranc.si
34. MAGNIK RENATA renata.magnik@prezihovvoranc.si
35. MALIĆ CUMBO ANITA, prof. anita.malic@prezihovvoranc.si
36. MANDELC MIRJAM, prof. mirjam.mandelc@prezihovvoranc.si
37. MIKELJ LUCIJA, mag.soc.ped. lucija.mikelj@prezihovvoranc.si
38. NOVOSELEC  SIMONA, prof.  simona.novoselec@prezihovvoranc.si
39. OTOVIČ TATJANA tatjana.otovic@prezihovvoranc.si
40. PODNAR SERGEJA, prof. sergeja.podnar@prezihovvoranc.si
41. POLAJNAR  KATJUŠA, prof. katjusa.polajnar@prezihovvoranc.si
42. POMOČNICA RAVNATELJA KUSTERLE JELKA, prof. pomocnica@prezihovvoranc.si
43. PREŠEREN TINA, prof. tina.preseren@prezihovvoranc.si
44. RAČUNALNIKAR VIŠNAR BOGDAN, prof., ing. racunalnikar@prezihovvoranc.si
45. RAČUNOVODSTVO LEGAT VANJA racunovodstvo@prezihovvoranc.si
46. RAVNATELJ dr. KERŠTAJN ROBERT, prof. ravnatelj@prezihovvoranc.si 
47. RESMAN ANA, prof.spec. in reh.ped. ana.resman@poldestrazisar.si
48. RŽEN BOŽENA bozena.rzen@prezihovvoranc.si
49. SAMPA ANA, prof. ana.sampa@prezihovvoranc.si
50. SKUMAVC  ANJA, mag. prof. anja.skumavc@prezihovvoranc.si
51. STRES MARUŠA, prof. marusa.stres@prezihovvoranc.si
52. SVETINA BRANKA branka.svetina@prezihovvoranc.si
53. SVETOVALNA SLUŽBA LUŽNIK KLINAR TANJA, pedag. in prof.soc. svetovalnasluzba@prezihovvoranc.si
54. ŠENK URŠKA, ped. urska.senk@poldestrazisar.si
55. ŠIFRER  RENATA renata.sifrer@prezihovvoranc.si
56. ŠORLI MATIJA, uni.dipl.muzik. sorli.matija@gmail.com
57. ŠTURM NINA, soc.ped. nina.sturm@poldestrazisar.si
58. TAJNIŠTVO KRAJNC NATAŠA, dipl.upr.org. tajnistvo@prezihovvoranc.si
59. TERAN AJDA, prof. ajda.teran@prezihovvoranc.si
60. TONKLI IRENA, dipl. vzg. irena.tonkli@prezihovvoranc.si
61. TRATNIK DEJA, prof. deja.tratnik@prezihovvoranc.si
62. TROHA ŠIMNIC BARBARA, prof. barbara.troha-simnic@prezihovvoranc.si
63. UDIR MOJCA, prof. mojca.udir@prezihovvoranc.si
64. VIDRGAR ERIKA, prof. erika.vidrgar@prezihovvoranc.si
65. VILIČ KRISTINA, mag. prof. kristina.vilic@prezihovvoranc.si
66. VOVK KLAVDIJA, mag.prof.soc.ped. klavdija.vovk@poldestrazisar.si
67. WEISSBACHER RAŠA, dipl.ped. rasa.weissbacher@poldestrazisar
68. ZUPANČIČ MARIJA marija.zupancic@prezihovvoranc.si
69. ŽUMER URŠULA, mag. prof. ursula.zumer@prezihovvoranc.si