Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si
Utrip šole

Zaposleni

Razporeditev dela in nalog delavcev šole v šolskem letu 2023/2024

S klikom na spodnji povezavi si lahko ogledate kdo so razredniki v šolskem letu 2023/2024, katere predmete učitelji poučujejo, kdo je v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu, kdo so delavci v naši kuhinji, naše čistilke, hišnika ...

 

Razredniki in učenci po oddelkih v šolskem letu 2023/2024

 

Vsi zaposleni na šoli v šolskem letu 2023/2024

 

  PRIIMEK IME ELEKTRONSKI NASLOV
1. AGALI EMMA, prof. emma.agali@prezihovvoranc.si
2. AŽMAN ANDREA andrea.azman@prezihovvoranc.si
3. AŽMAN MOJCA, prof. mojca.azman@prezihovvoranc.si
4. BOHINC MOJCA, prof.spec. in reh.ped. mojca.bohinc@poldestrazisar.si
5. BOJIĆ MATEJA, mag.prof. mateja.bojic@prezihovvoranc.si
6. BRKLJAČ MILAN, prof.

milan.brkljac@prezihovvoranc.si

7. CVETKO MATEJA mateja.cvetko@prezihovvoranc.si
8. ČOP ANA, mag.prof.logop. ana.cop@poldestrazisar.si
9. DOLAR IRENA irena.dolar@prezihovvoranc.si
10. FOTAK URBAS NEVENKA nevenka.fotak@prezihovvoranc.si
11. GOSAR GREGOR, prof. gregor.gosar@prezihovvoranc.si
12. GREGORIČ METKA, prof. metka.magdic@prezihovvoranc.si
13. HORVAT KATRCA katrca.horvat@prezihovvoranc.si
15. HROVAT PETRA, prof. petra.hrovat@prezihovvoranc.si
16. JANJOŠ MIRJAM mirjam.janjos@prezihovvoranc.si
17. KACIN METKA, prof. metka.kacin@prezihovvoranc.si
18. KAVČIČ BRANKO branko.kavcic@prezihovvoranc.si
19. KERSNIK ZDENKA, prof. zdenka.kersnik@prezihovvoranc.si
20. KNJIGOVODSTVO MILONIK VESNA knjigovodstvo@prezihovvoranc.si
21. KNJIŽNICA UDRIH BARBARA knjiznica@prezihovvoranc.si
22. KOMOČAR NEJA, mag.prof.logop. neja.komocar@poldestrazisar.si
23. KORENJAK LENNA, prof. lenna.korenjak@prezihovvoranc.si
24. KOSEM ANITA, prof. anita.kosem@prezihovvoranc.si
25. KRANJC JENSTERLE KLAVDIJA, prof. kkjensterle@prezihovvoranc.si
26. KUHINJA JEFTENIĆ BOŠKO kuhinja@prezihovvoranc.si
27. KURALT URŠKA, ped. urska.senk@poldestrazisar.si
28. KUS ŽIVA ziva.kus@prezihovvoranc.si
29. LAMBERGER INGA inga.lamberger@prezihovvoranc.si
30. LAVTIŽAR ZUPANČIČ TEJA, mag.prof. teja.lavtizar-zupancic@prezihovvoranc.si
31. LIPUŠČEK MARTA, prof. marta.lipuscek@prezihovvoranc.si
32. MAGNIK RENATA renata.magnik@prezihovvoranc.si
33. MALIĆ CUMBO ANITA, prof. anita.malic@prezihovvoranc.si
34. MANDELC MIRJAM, prof. mirjam.mandelc@prezihovvoranc.si
35. MEŽIK ANJA, mag.prof.logop. anja.mezik@poldestrazisar.si
36. NOVOSELEC SIMONA, prof. simona.novoselec@prezihovvoranc.si
37. OTOVIČ TATJANA tatjana.otovic@prezihovvoranc.si
38. PIVAČ SAMO samo.pivac@prezihovvoranc.si
39. PIVK EVA, mag.prof. eva.pivk@prezihovvoranc.si
40. PODNAR SERGEJA, prof. sergeja.podnar@prezihovvoranc.si
41. POLAJNAR KATJUŠA, prof. katjusa.polajnar@prezihovvoranc.si
42. POMOČNIK RAVNATELJICE GALE MATJAŽ, prof. pomocnik@prezihovvoranc.si
43. PREŠEREN TINA, prof. tina.preseren@prezihovvoranc.si
44. RAČUNALNIKAR VIŠNAR BOGDAN, prof., ing. racunalnikar@prezihovvoranc.si
45. RESMAN ANA, prof.spec. in reh.ped. ana.resman@poldestrazisar.si
46. RŽEN BOŽENA bozena.rzen@prezihovvoranc.si
47. SAMPA ANA, prof. ana.sampa@prezihovvoranc.si
48. SKUMAVC ANJA, mag. prof. anja.skumavc@prezihovvoranc.si
49. STRES MARUŠA, prof. marusa.stres@prezihovvoranc.si
50. SVETINA BRANKA branka.svetina@prezihovvoranc.si
51. SVETOVALNA SLUŽBA MIKELJ LUCIJA, mag.soc.ped. lucija.mikelj@prezihovvoranc.si
52. SVETOVALNA SLUŽBA LUŽNIK KLINAR TANJA, pedag. in prof.soc. svetovalnasluzba@prezihovvoranc.si
53. ŠIFRER RENATA renata.sifrer@prezihovvoranc.si
54. ŠTURM NINA, soc.ped. nina.sturm@poldestrazisar.si
55. TAJNIŠTVO KRAJNC NATAŠA, dipl.upr.org. tajnistvo@prezihovvoranc.si
56. TERAN AJDA, prof. ajda.teran@prezihovvoranc.si
57. TONKLI IRENA, dipl. vzg. irena.tonkli@prezihovvoranc.si
58. TRATNIK DEJA, prof. deja.tratnik@prezihovvoranc.si
59. TROHA ŠIMNIC BARBARA, prof. barbara.troha-simnic@prezihovvoranc.si
60. UDIR MOJCA, prof. mojca.udir@prezihovvoranc.si
61. V.D. RAVNATELJICE KUSTERLE JELKA, prof. ravnateljica@prezihovvoranc.si
62. VIDRGAR ERIKA, prof. erika.vidrgar@prezihovvoranc.si
63. VILIČ KRISTINA, mag. prof. kristina.vilic@prezihovvoranc.si
64. WEISSBACHER RAŠA, dipl.ped. rasa.weissbacher@poldestrazisar.si
65. ZUPANČIČ MARIJA marija.zupancic@prezihovvoranc.si
66. ŽUMER URŠULA, mag. prof. ursula.zumer@prezihovvoranc.si