Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si
Za starše

Šolska svetovalna služba

Šola organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje.

Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim uradom za delo in drugimi institucijami.

Delo šolske svetovalne službe opravlja:

 

  • Tanja Lužnik Klinar - svetovalna delavka, pedagoginja
  • Lucija Mikelj - svetovalna delavka, socialna pedagoginja

 

Tel.: +386 4 581 15 05 - svetovalna služba
GSM: 051 62 18 96

Za opravljanje dodatne strokovne pomoči učencem naše šole, ki imajo odločbo o prilagoditvah skrbijo pedagoginja ter socialne  in specialne pedagoginje.

  • Nina Šturm - socialna pedagoginja
  • Klavdija Vovk - socialna pedagoginja
  • Ana Resman - specialna pedagoginja
  • Mojca Bohinc - specialna pedagoginja
  • Urška Šenk - pedagoginja
  • Raša Weissbacher -  pedagoginja

 

Tel.: +386 4 581 15 18 - specialne pedagoginje