Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si
Za starše

Prehrana v šoli

Spoštovani starši!

 

Preklic prijave prehrane za nedoločen čas:
Starši lahko kadarkoli, brez obrazložitve prekličejo prijavo prehrane za nedoločen čas. Preklic prijave prehrane se odda v knjigovodstvu po elektronski pošti ....

Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč.

 

Dnevna odjava prehrane:
Učenec, ki se udeleži celodnevne dejavnosti (dlje kot do 14.30), ki jo organizira šola, kosila nima in ga šola odjavi od obroka.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši sami odjavijo prehrano v eAsistentu do 8.00 zjutraj. Odjavo prehrane po 8. uri sporočite na elektronski naslov ....

Odjava posameznega obroka za nazaj ni mogoča.
V primeru, ko starši prehrane ne odjavijo, ali je ne odjavijo pravočasno, se zavežejo k
plačilu polne cene obroka.

 

KOSILA:

 1. Vsi učenci, ki se bodo prijavili na kosilo, bodo v knjigovodstvu dobili čip, s katerim bodo hodili na kosilo.
  V jedilnici je čitalnik čipov, ki javi, ali je učenec opravičen do kosila.
 2. Čipe bodo dobili tudi tisti učenci, ki bodo občasno hodili na kosilo. Ti ga bodo v šolo prinesli na dan, ko bodo prijavljeni na kosilo, med tem časom pa ga bodo skrbno spravili doma.
  Skrb za čipe prevzame učenec sam.
 3. Če učenec čipa ne uporabi na dan, ko ima kosilo, kosila pa ne odjavi, se mu kosilo obračuna, kot da bi jedel.
  Neuporabljen čip ne pomeni avtomatično odjave od kosila.
 4. Plačilo prehrane mora biti izvedeno do roka plačila. V kolikor plačil ni, se kosila učencu ukinejo.
 5. Ob prvi pridobitvi čipa je plačnik šola. V primeru izgube, poškodbe, kraje čipa se nadomestni čip plača v polni ceni – šola v teh primerih ne prevzema odgovornosti. Cena novega čipa je 1,20 €.
 6. V primeru izostanka učenca od pouka zaradi bolezni, morajo starši istega dne malico/kosilo odjaviti v eAsistentu najkasneje do 8. ure. Če je odjava kasneje, ob poskusu odjave prejmejo obvestilo, da je odjava nepravočasna. Sporočanje odjav po
  8. uri je po elektronskem naslovu ....

Če se malica/kosilo ne odjavita pravočasno, se malica/kosilo zaračuna.

 

 

CENIK PREHRANE do 30. 9. 2023:

 

malica (1,10€), kosilo 1.-4.razred (2,30€), kosilo 5.-9.razred (2,80€)

 

Svet zavoda je na svoji seji dne 17. 10. 2023 sprejel sklep o dvigu cene kosil s 1. 10. 2023:

 

 

CENA OBROKOV V ŠOLSKI KUHINJI NA ENOTO (NA ODJEMALCA/DAN)
 
  PRODAJNA CENA Z DDV (cena, ki bo na računu)
   
MALICE UČENCI 1,10
KOSILA UČENCI (1.-4. r.) 2,60
KOSILA UČENCI (5. -9. r.) 3,10
MALICE UČENCI DRUGI JAVNI ZAVOD        1,60
KOSILA UČENCI DRUGI JAVNI ZAVOD 3,10
KOSILA ODRASLI 5
KOSILA ZA DOMOV 6,6

 

 

KNJIGOVODSTVO:

tel.: 04 581 15 16,

e-mail: knjigovodstvo@prezihovvoranc.si

 

OBVEZNOSTI STARŠEV:

 • redno plačevanje prispevka za šolsko prehrano in ostale nastale stroške (vstopnine, prevozi itd.) – rok plačila 18. v mesecu za stroške preteklega meseca;
 • pravočasna odjava posameznega obroka skladno s pravili šolske prehrane;
 • plačilo polne cene obroka, če obroka ne odjavite pravočasno oz. ga ne odjavite. V primeru nepravočasne odjave plačate polno ceno tudi v primeru, ko ste upravičeni do subvencije za malico ali kosilo s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

 

Hvala za razumevanje in sodelovanje.