Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si

Šolsko leto 2023/2024

Projekti v šolskem letu 2023/2024

 

Zap. Št.

Vsebina

koordinacija

nosilci

 

 

 

 

 1.

Zdrava šola

Simona Novoselec

Učenci, učitelji, starši

2. 

Verižni eksperiment

(učenci 3. triade)

 

Katrca Horvat

Društvo upokojencev Jesenice

3. 

Jumicar

Deja Tratnik

Šola, 5. razred

4. 

Pasavček

Mojca Udir

Razredničarke od 1. do 3. razreda

5. 

Bodi viden

Mojca Udir

Razredničarke od 1. do 4. razreda

6. 

Naša mala knjižnica

Mandelc

Razredničarke 4. razreda

7. 

Naša mala knjižnica

Mandelc

Razredničarke 3. razreda

8. 

Naša mala knjižnica

Mandelc

Razredničarke 2. razreda

9. 

Naša mala knjižnica

Mandelc

Razredničarka 1. razreda

10. 

Policist Leon za 5. razred

Šifrer Renata

Razredničarke 5. razredov

11. 

eAsistent, eŠola, e-redovanica, e-dnevnik

Ravnateljica, Pomočnik, Računalnikar, Svetovalna delavka

Vodstvo šole, svetovalna služba, razredniki, vodje aktivov, učitelji

12. 

Rastem s knjigo

Knjižničarka

Udrih Barbara

13. 

Andersenov večer branja

Kristina Vilič

Kristina Vilič, Erika Vidrgar, barbara Troha Šimnic

14. 

Zbiranje starega papirja

Hrovat Petra

Razredniki, učenci, starši

15. 

Zbiranje zamaškov

Hrovat Petra

Razredniki, učenci, starši

16. 

Korak k sončku

Neja Komočar

Razredniki, učenci, učitelji

17. 

Sobivanje

Maruša Stres

Razredniki, učitelji, učenci

18. 

Prežihijada

Klavdija Kranjc Jensterle

Vodstvo, administracija, učitelji, učenci

19.

Vesela pošta

Jelka Kusterle

Razredničarke 9. r., učenci

 

 

PREDSTAVITEV PROJEKTOV

PROJEKT SOBIVANJE

 

Naša šola se je v letošnjem letu vključila v projekt Sobivanje.

Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj je bilo ustanovljeno z namenom izvajanja projektov za splošno dobro, vzgojo in izobraževanje na področju trajnostnega razvoja. Društvo razvija pozitivno in dolgoročno vizijo za pravičnejšo družbo, ki terja sonaravni in vzdržnostni razvoj, čistejše, varnejše in bolj zdravo okolje ter omogoča boljšo kakovost življenja vsem na planetu, nam, našim otrokom in vnukom.

V Sobivanju so pripravili in registrirali program Šola Sobivanja. Program vključuje različne projekte, ki celostno pokrivajo tematiko trajnostnega razvoja:

 • Spodbujamo prijateljstvo,
 • Varno v vrtec in šolo,
 • Ti meni danes, jaz tebi jutri,
 • Živim zdravo,
 • Slovenija – kot jo vidijo otroci,
 • Energetsko znanje za odgovorno ravnanje,
 • Revija Sobivanje, …

 

PROJEKT KORAK K SONČKU

 

 

V šolskem letu 2023/2024 smo se vključili v projekt Korak k Sončku, saj želimo našim učencem približati temo DRUGAČNOSTI. Čeprav smo si med seboj različni, je prav, da se spoštujemo, podpiramo in pomagamo.

 

NA KRATKO O PROJEKTU

 

V Zvezi Sonček so s projektom Korak k Sončku začeli že daljnega leta 1993, ko je Svetlana Makarovič napisala pravljico Veveriček posebne sorte.

 

CILJI PROJEKTA

 

V sklopu razrednih in ter v okviru rednih ur bomo uresničevali cilje projekta, ki so:

 • sprejemanje in razumevanje vsakršne drugačnosti,
 • medsebojno druženje in preprečevanje diskriminacije,
 • pomagati vsem otrokom uresničevati pravico do vključevanja v socialno okolje in polnega sodelovanja v njem,
 • predstavitev literature na temo drugačnosti.

 

ČAS POTEKA PROJEKTA

 

Cilje projekta bomo uresničevali skozi celotno šolsko leto.

 

“Niso vsi enaki. Nekateri otroci se rodijo drugačni, nekateri se poškodujejo pri nezgodah, nekateri so zelo bolni… Nekateri otroci nosijo slušne aparate, ker ne slišijo dobro, drugi očala, da bolje vidijo… Nič ni narobe, če si drugačen. Če bi bili vsi enaki, bi bilo zelo dolgočasno!”
(Povzeto iz knjige Zmorem: Knjiga o sprejemanju drugačnosti)

 

V letošnjem šolskem letu na šoli načrtujemo naslednje aktivnosti:

 

-        Branje različne literature na temo drugačnosti

-        Delavnice na temo različnihh oviranosti (slepota, ADHD, disleksija, ipd.)

-        Sodelovanje in povezovanje z Osnovno šolo Poldeta Stražišarja Jesenice

-        Medgeneracijsko povezovanje z Domom upokojencev dr. Franceta Berglja

-        Medvrstniška pomoč znotraj šole

-        Pogovor z učenci o različnosti v okviru rednih ur in okviru ur oddelčne skupnosti

-        Ostale dejavnosti in aktivnosti na temo drugačnosti in inkluzije

 

Koordinatorica projekta Neja Komočar

 

OGLED IZVEDENIH AKTIVNOSTI

 2. b - Delavnica o drugačnosti

 

V času, ko se uporaba digitalnih orodij za pisanje povečuje, je pisanje z roko še kako pomembna veščina, ki ima številne koristi za naš um, ustvarjalnost in čustveno izražanje. Namen Tedna pisanja z roko 2024 je ozaveščanje in spodbujanje pisanja z roko, saj je še vedno nepogrešljivo pri podpisovanju dokumentov, nosi osebno noto z našo neponovljivo pisavo, povečuje koncentracijo in ustvarja trajne zapise … Le s pisanjem z roko bomo ohranjali tudi motorično spretnost. Več znaš, več veljaš!

Učenci, ki pišejo z roko, pišejo spise hitreje, imajo večjo vztrajnost, več idej in dolgotrajnejšo pozornost.

 

Osrednja tema Tedna pisanja z roko 2024 je »Zapis časa o nas«. Osredotočeni bomo na spomine in dogodke, ki so nas zgradili in oblikovali, da se danes take prepoznavamo in opisujemo.

Naš spomin je neverjeten. Prvih nekaj let življenja se ne spomnimo dobro in vsi prvi spomini iz otroštva vključujejo delec domišljijskega. A zelo dobro se spomnimo, kaj smo počeli danes in s kom smo se srečali in o čem smo govorili.

Kako bi srečevanja, prijateljstva, zanimanja, načrte za prihodnost … lahko shranili za vse večne čase?

 

Na šoli bomo v okviru Tedna pisanja z roko učence spodbudili k pisanju, njihove izdelke pa ob koncu objavili na spletni strani.

 

Pripravila Neja Komočar

 

Poročilo o izvedbi projekta