Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si

Šolsko leto 2022-2023

Projekti v šolskem letu 2022-2023

 

Zap. Št.

Vsebina

koordinacija

nosilci

 

 

 

 

 1.

Zdrava šola

Petra Hrovat

Učenci, učitelji, starši

2. 

Verižni eksperiment

(učenci 3. triade)

 

K. Horvat

Društvo upokojencev Jesenice

3. 

Jumicar

Šifrer Renata

Šola, 5. razred

4. 

Pasavček

Mojca Udir

Razredničarke od 1. do 3. razreda

5. 

Bodi viden

Mojca Udir

Razredničarke od 1. do 3. razreda

6. 

Naša mala knjižnica

Mandelc

Razredničarki 4. razreda

7. 

Naša mala knjižnica

Mandelc

Razredničarke 3. razreda

8. 

Naša mala knjižnica

Mandelc

Razredničarke 2. razreda

9. 

Naša mala knjižnica

Mandelc

Razredničarka 1. razreda

10. 

Policist Leon za 5. razred

Šifrer Renata

Razredničarke 5. razredov

11. 

eAsistent, eŠola, e-redovanica, e-dnevnik

Ravnatelj, Pomočnica, Računalnikar, Svetovalna delavka

Vodstvo šole, svetovalna služba, razredniki, vodje aktivov, učitelji

12. 

Rastem s knjigo

Knjižničarka

Udrih Barbara

13. 

Andersenov večer branja

Knjižničarka

Udrih Barbara

14. 

Zbiranje starega papirja

Hrovat Petra

Razredniki, učenci, starši

15. 

Zbiranje zamaškov

Hrovat Petra

Razredniki, učenci, starši

16. 

EPI reading badge

Kersnik Zdenka

Polajnar K. Korenjak L.

17. 

Različni natečaji v tujem jeziku

Kersnik Zdenka

Kersnik Z. in učenci 9. razreda

18. 

Book Worm

Polajnar K.

Kersnik Z., Korenjak Lenna