Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si

Šolsko leto 2019-2020

Projekti v šolskem letu 2019-2020

 

Zap. Št.

Vsebina

koordinacija

nosilci

 

 

 

 

 1.

Zdrava šola

Petra Hrovat

Učenci, učitelji, starši

2. 

Verižni eksperiment

(učenci 3. triade)

 

K. Horvat

Društvo upokojencev Jesenice

3. 

Jumicar

Šifrer Renata

Šola, 5. razred

4. 

Pasavček

Mojca Vilič

Razredničarke do 3. razred

5. 

Bodi viden

Mojca Vilič

Razredničarke do 3. razred

6. 

Naša mala knjižnica

Mandelc, Stres

Razredničarki 4. razreda

7. 

Naša mala knjižnica

Podnar, Cvetko, Lah

Razredničarke 3. razreda

8. 

Naša mala knjižnica

Svetina, Vilič, Vidrgar

Razredničarke 2. razreda

9. 

Naša mala knjižnica

Hrovat Petra

Razredničarka 1. razreda

10. 

Policist Leon za 5. razred

Kvas Petra.

Razredničarke 5. razredov

11. 

eAsistent, eŠola, e-redovanica, e-dnevnik

Ravnatelj, Pomočnica, Računalnikar, Svetovalna delavka

Vodstvo šole, svetovalna služba, razredniki, vodje aktivov, učitelji

12. 

Rastem s knjigo

Knjižničarka

Udrih Barbara

13. 

Svetovni dan knjige-Andersenova noč branja

Knjižničarka

Udrih Barbara

Udrih Barbara, Dolar Irena, Lavtižar Z. Teja, Kacin M, Lamberger I.

14. 

Eratostenes (e-twining), evropski dan jezikov

Barbara Gril in učenci 8. razreda

Barbara Gril

15. 

Zbiranje starega papirja

Hrovat Petra

Razredniki, učenci, starši

16. 

Zbiranje zamaškov

Hrovat Petra

Razredniki, učenci, starši

17. 

Eye Teffle

Kersnik Zdenka

Polajnar K. Korenjak L.

18. 

Mednarodni literarni natečaj v pionirskem domu

Kersnik Zdenka

Kersnik Z. in učenci 9. razreda

19. 

Book Worm

Polajnar K.

Polajnar K.