Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si
Utrip šole

Šola in okolje

Sodelovanje poteka na različnih področjih in z različnimi organizacijami. Na strokovnem področju se povezujemo vse šole v občini v okviru strokovnih aktivov posameznih področij.

Pri reševanju družinske in socialne problematike sodelujemo s Centrom za socialno delo Jesenice, mentalnim dispanzerjem v ZD Jesenice, pedopsihiatrinjo v Bolnišnici Jesenice, čedalje pogosteje pa tudi s Policijsko postajo Jesenice in to ne samo v smislu problematike oz. represije, temveč predvsem v smislu preventive.

Program šole uspešno dopolnjujemo s spoznavanjem vseh pomembnih organizacij v občini in njihovo dejavnostjo. Dobro sodelujemo z Gledališčem Jesenice, Radiom Triglav, Glasbeno šolo, Srednjo šolo, Gimnazijo Jesenice, z različnimi športnimi društvi in zvezami, z Društvom prijateljev mladine, Mladinskim centrom, s krajevnimi skupnostmi in Občino Jesenice. Učenci 5. razreda se bodo udeležili srečanja s gojenci Centra za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica. Predvsem z Občino Jesenice bomo sodelovanje bolj poglobili, se več predstavljali s svojimi dosežki, več pa načrtujemo tudi sodelovanja z mediji. Eden izmed ciljev je prav gotovo večja prepoznavnost naše šole, učencev in delavcev v bližnji in širši okolici. Povezujemo se s šolami v Sloveniji in tujini, ki nosijo ime Prežihovega Voranca.

V sodelovanju z Obrtno zbornico, v zadnjih letih pa tudi v sodelovanju s šolskim skladom, naši učenci izdelajo in kasneje tudi prodajajo svoje izdelke. Izkupiček pa gre v šolski sklad..

Naši učenci, preko svojih mentorjev, zelo dobro sodelujejo tudi z Obrtno zbornico Jesenice in Razvojno agencijo gornje Gorenjske v okviru podjetniškega in turističnega krožka.

Prav tako naši učenci že vrsto let zapored sodelujejo z Društvom upokojencev Občine Jesenice, s katerimi so načrtovali, izdelali in sodelovali na nagradnem natečaju s projektom ''Verižni eksperiment'', kjer so bili tudi zelo uspešni. Sodelovanje načrtujemo tudi v tem šolskem letu.

Spomladi v šolskem letu 2022-2023 bomo izvedli napovedano vajo evakuacije na naši šoli.

 

Na naši šoli bomo zbirali tudi:

  • plastične pokrovčke, zbira cela šola, izkupiček gre v dobrodelne namene. Odvoz bo 2 krat letno. Zamaške dobivamo od raznih organizacij hotelov in vrtcev ter šol od Kranjske Gore do Jesenic in širše. Pomagajo: hišnika, učitelji, učiteljice in vzgojiteljice; koordinatorka Petra Hrovat,
  • star papir, akcija bo dvakrat letno, oktobra 2022 in v aprilu 2023: koordinatorka je Petra Hrovat. Izkupiček gre v šolski sklad. Tekmujemo za najbolj uspešen razred v zbiranju papirja.
  • odpadne kartuše, tonerje, računalniške odpadke, zbiramo v okviru akcije Rdeči nosek