Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si
Utrip šole

Skrb za zdravje

Učenci od 1. do 9. razreda imajo enkrat letno sistematski zdravstveni pregled, ki vključuje tudi pregled sluha in cepljenje po programu. Pregledani bodo učenci 1., 3., 6. in 8. razreda. Prvi razred bo cepljen proti hepatitisu B, 3. doza, tretji razred pa bo cepljen proti davici, tetanusu in pertusisu. Za učence od bodo hkrati pripravljena tudi krajša predavanja o zdravem načinu življenja, spolnosti in nevarnosti odvisnosti. Na sistematske preglede učence spremljajo razredničarke. Učence 1. razreda zaradi cepljenja spremljajo tudi starši.

 

Tudi v letošnjem šolskem letu bo organizirano cepljenje deklic 6. razreda proti okužbi HPV. Informacije za starše, razrednike in privolitvene izjave bo šola posredovala staršem ob začetku šolskega leta, organiziran bo roditeljski sestanek, kjer bodo poleg razredničark prisotne in imele predstavitev tudi delavke zdravstvenega doma.

 

V skladu s Splošnim dogovorom ZZZS, Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ministrstev za zdravstvo in šolstvo bomo v sodelovanju z Zdravstvenim vzgojnim centrom Jesenice izvedli program zdravstvene vzgoje v šoli v vse razrede osnovne šole.

 

Splošna zdravstvena vzgoja je načrtovana po dve šolski uri na razred, letos se pridružuje tudi zobozdravstvena vzgoja.

  • Za učence prvih razredov bo predavanje na temo ''Zdrave navade in Mali zobki delajo veliko delo''.
  • Za učence drugih razredov '' Človeško telo-osebna higiena in Zobkovadba''.
  • Za učence tretjih razredov ''Zdrava prehrana-gibanje za zdravje in Mlečni in stalni zobje''.
  • Za učence četrtih razredov ''Preprečevanje poškodb-prva pomoč in Prva pomoč pri poškodbi zob''.
  • Za učence petih razredov ''Bolezni današnjega časa in Izraščanje, naloge in nega zob''.
  • Za učence šestih razredov ''Odraščanje in Razvojne nepravilnosti zob''.
  • Za učence sedmih razredov ''Samopodoba, stres in tehnike sproščanja in Zgradba zoba''.
  • Za učence osmih razredov ''Medosebni odnosi in Zdrave dlesni in zdravi zobje''.
  • Za učence devetih razredov ''Vzgoja za zdravo spolnost''.

Učenci in učenke 9. razreda bodo obiskali tudi ginekološko ambulanto v ZD Jesenice.

Zobozdravstveno preventivo izvajamo s preventivnimi pregledi v ZD Jesenice, mesečnimi pregledi zob in želiranjem ter z vključevanjem v republiško tekmovanje ''Tekmujemo za čiste in zdrave zobe''.

 

Z našimi učenci bomo predvideno sodelovali tudi na dogodku ''Dan zdravja 2023'', ki bo osrednji zdravstveni dogodek v Občini Jesenice in ki je namenjen vsem občanom (in tudi občanom ostalih občin), kjer se izvajajo različne dejavnosti, ki jih v okviru preventive izvaja Zdravstveni dom Jesenice: meritve krvnega sladkorja, meritve krvnega pritiska, svetovanja o prehrani, boj proti rakastim obolenjem, kontracepcija in spolnost, oživljanje z uporabo AZD in podobno.