Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si
Utrip šole

Skrb za zdravje

Učenci od 1. do 9. razreda imajo enkrat letno sistematski zdravstveni pregled, ki vključuje tudi pregled sluha in cepljenje po programu. Pregledani bodo učenci 1., 3., 6. in 8. razreda. Prvi razred bo cepljen proti hepatitisu B, 3. doza, tretji razred pa bo cepljen proti davici, tetanusu in pertusisu. Za učence od bodo hkrati pripravljena tudi krajša predavanja o zdravem načinu življenja, spolnosti in nevarnosti odvisnosti. Na sistematske preglede učence spremljajo razredničarke. Učence 1. razreda zaradi cepljenja spremljajo tudi starši.

Tudi v letošnjem šolskem letu bo organizirano cepljenje deklic 6. razreda proti okužbi HPV. Informacije za starše, razrednike in privolitvene izjave bo šola posredovala staršem ob začetku šolskega leta, organiziran bo roditeljski sestanek, kjer bodo poleg razredničark prisotne in imele predstavitev tudi delavke zdravstvenega doma.

V skladu s Splošnim dogovorom ZZZS, Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ministrstev za zdravstvo in šolstvo bomo v sodelovanju z Zdravstvenim vzgojnim centrom Jesenice izvedli program zdravstvene vzgoje v šoli v vse razrede osnovne šole.

Osnovna kratka zdravstveno vzgojna delavnica, ki jo bodo zdravstvene delavke izvajale v vseh razredih je: KORONA STOP.  Delavnica traja 15 minut na razred in zajema: prikaz pravilne higiene rok (tehnika, razkuževanje, preverjanje pravilne higiene pod UV lučko) in nošenja mask.  Delavnica se lahko izvaja tudi v obliki korona točke, enkrat tedensko ali enkrat na 14 dni na šoli (prisotnost medicinske sestre na enem mestu v šoli, učenci pristopajo sami).

 

Splošna zdravstvena vzgoja je načrtovana po dve šolski uri na razred.

  • Za učence prvih razredov bo predavanje na temo Zdrave navade''.
  • Za učence drugih razredov '' Človeško telo-osebna higiena''.
  • Za učence tretjih razredov ''Zdrava prehrana-gibanje za zdravje''.
  • Za učence četrtih razredov ''Preprečevanje poškodb-prva pomoč''.
  • Za učence petih razredov ''Bolezni današnjega časa''.
  • Za učence šestih razredov ''Odraščanje''
  • Za učence sedmih razredov ''Stres in tehnike sproščanja''.
  • Za učence osmih razredov ''Medosebni odnosi''.
  • Za učence devetih razredov ''Vzgoja za zdravo spolnost''.

 

Učenci in učenke 9. razreda bodo obiskali tudi ginekološko ambulanto v ZD Jesenice.

Zobozdravstveno preventivo izvajamo s preventivnimi pregledi v ZD Jesenice, mesečnimi pregledi zob in želiranjem ter z vključevanjem v republiško tekmovanje ''Tekmujemo za čiste in zdrave zobe''.

Z našimi učenci bomo sodelovali tudi na dogodku ''Dan zdravja 2021'', ki bo osrednji zdravstveni dogodek v Občini Jesenice in ki je namenjen vsem občanom (in tudi občanom ostalih občin), kjer se izvajajo različne dejavnosti, ki jih v okviru preventive izvaja Zdravstveni dom Jesenice: meritve krvnega sladkorja, meritve krvnega pritiska, svetovanja o prehrani, boj proti rakastim obolenjem, kontracepcija in spolnost, oživljanje z uporabo AZD in podobno. Dan zdravja bo potekal v dvorani Kolpern. Predvideni datum je 19.4.2021.