Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si
Utrip šole

Izbirni predmeti

 

Seznam obveznih izbirnih predmetov

 

Predmet

Št. učencev

Št. skupin

Št ur tedensko

Učitelj

1. 

Izbrani šport /i/

45

2

3

Matjaž Gale

2. 

Klekljanje III /i/

29

2

2

Katrca Horvat

3. 

Rastline in človek /i/

6

1

1

Anita Kosem

4. 

Likovna snovanja I/i/

13

1

1

Metka Kacin

5. 

Likovna snovanja II/i/

17

1

1

Metka Kacin

6. 

Likovna snovanja III/i/

22

1

1

Metka Kacin

7. 

Nemščina I /i/

6

1

2

Tatjana Otovič

8. 

Nemščina II /i/

6

1

2

Tatjana Otovič

9. 

Nemščina III /i/

6

1

2

Tatjana Otovič

10. 

Genetika /i/

3

1

1

Anja Dežman

11. 

Obdelava gradiv: les /i/

28

1

2

Danica Kikelj

12. 

Obdelava gradiv: umetne snovi /i/

22

1

2

Danica Kikelj

13. 

Verstva in etika /i/

13

1

1

Mojca Ažman

14. 

Radio /i/

4

1

1

Zdenka Kersnik

15. 

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami /i/

6 1 1 Zupančič Marija
16. 

Multimedija /i/

9

1

1

Barbara Gril

17. 

Računalniška omrežja  /i/

27

1

1

Andrea Ažman

18. 

Retorika /i/

16

1

1

Klavdija Kranjc Jensterle

19.

Sodobna priprava hrane

12

1

1

Anja Dežman

20. 

Urejanje besedil /i/

6

1

1

Barbara Gril

21. 

Šolsko novinarstvo /i/

14

1

1

Anita Malič Cumbo

22. 

Gledališki klub /i/

6 1 1

Barbara Troha Šimnic

23. 

Šport za sprostitev /i/

56

1

3

Božena Ržen

24. 

Šport za zdravje /i/

37

1

2

Inga Lamberger

 

Skupaj

408

28

36

 

 

Seznam neobveznih izbirnih predmetov

Predmet

Št. učencev

Št. skupin

Št ur tedensko

 

Angleščina N1A

46

2

4

Kristina Vilič

Nemščina N2N – 2. VIZ obdobje

50

2

4

Tatjana Otovič

Šport NŠP – 2. VIZ obdobje

48

2

3

Matjaž Gale

Računalništvo – 2. VIZ obdobje

50

2

2

Bogdan Višnar

Skupaj

194

8

13