Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si
Utrip šole

Izbirni predmeti

Obvezni in neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2019 - 2020

 

Seznam obveznih izbirnih predmetov

 

Predmet

Št. učencev

Št. skupin

Št ur tedensko

Učitelj

1. 

Izbrani šport /i/

24

1

2

Matjaž Gale

2. 

Klekljanje II /i/

18

1

1

Katrca Horvat

3. 

Klekljanje III /i/

10

1

1

Katrca Horvat

4. 

Likovna snovanja I/i/

12

1

1

Metka Kacin

5. 

Likovna snovanja II/i/

11

1

1

Metka Kacin

6. 

Likovna snovanja III/i/

11

1

1

Metka Kacin

7. 

Nemščina I /i/

19

1

2

Tatjana Otovič

8. 

Nemščina II /i/

3

1

2

Tatjana Otovič

9. 

Nemščina III /i/

4

1

2

Tatjana Otovič

10. 

Obdelava gradiv: kovine /i/

16

1

1

Danica Kikelj

11. 

Obdelava gradiv: les /i/

20

1

1

Danica Kikelj

12. 

Obdelava gradiv: umetne snovi /i/

20

1

1

Danica Kikelj

13. 

Poskusi iz kemije /i/

15

1

1

Danica Kikelj

14. 

Radio /i/

10

1

1

Zdenka Kersnik

15. 

Retorika /i/i

11

1

1

Klavdija K. Jensterle

16. 

Multimedija /i/

12

1

1

Bogdan Višnar

17. 

Računalniška omrežja  /i/

12

1

1

Bogdan Višnar

18. 

Robotika v tehniki /i/

10

1

1

Bogdan Višnar

19. 

Urejanje besedil /i/

10

1

1

Bogdan Višnar

20. 

Šolsko novinarstvo /i/

21

1

1

Anita Malič Cumbo

21. 

Sodobna priprava hrane /i/

20

1

1

Natalija Gašperin

22. 

Šport za sprostitev /i/

32

1

2

Božena Ržen

23. 

Šport za zdravje /i/

33

1

2

Inga Lamberger

 

Skupaj

354

25

29

 

 

Seznam neobveznih izbirnih predmetov

Predmet

Št. učencev

Št. skupin

Št ur tedensko

 

Angleščina N1A

56

2

4

Kristina Vilič

Nemščina N2N – 2. VIZ obdobje

65

3

6

Tavčar Karlin Maja

Šport NŠP – 2. VIZ obdobje

58

3

4

Matjaž Gale

Računalništvo – 2. VIZ obdobje

29

2

2

Bogdan Višnar

Nemščina N2N – 3. VIZ obdobje

41

2

4

Tavčar Karlin Maja

Skupaj

249

12

20