Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si
Utrip šole

Izbirni predmeti

Obvezni in neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2020 - 2021

 

Seznam obveznih izbirnih predmetov

 

Predmet

Št. učencev

Št. skupin

Št ur tedensko

Učitelj

1. 

Izbrani šport /i/

33

1

2

Matjaž Gale

2. 

Klekljanje II /i/

8

1

1

Katrca Horvat

3. 

Klekljanje III /i/

20

1

1

Katrca Horvat

4. 

Likovna snovanja I/i/

14

1

1

Metka Kacin

5. 

Likovna snovanja II/i/

16

1

1

Metka Kacin

6. 

Likovna snovanja III/i/

15

1

1

Metka Kacin

7. 

Nemščina I /i/

20

1

2

Tatjana Otovič

8. 

Nemščina II /i/

11

1

2

Tatjana Otovič

9. 

Nemščina III /i/

4

1

2

Tatjana Otovič

10. 

Obdelava gradiv: kovine /i/

28

1

1

Danica Kikelj

11. 

Obdelava gradiv: les /i/

28

1

1

Danica Kikelj

12. 

Obdelava gradiv: umetne snovi /i/

20

1

1

Danica Kikelj

13. 

Poskusi iz kemije /i/

20

1

1

Danica Kikelj

14. 

Radio /i/

10

1

1

Zdenka Kersnik

15. 

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami /i/

7 1 1 Zupančič Marija
16. 

Multimedija /i/

18

1

1

Bogdan Višnar

17. 

Računalniška omrežja  /i/

5

1

1

Bogdan Višnar

18. 

Robotika v tehniki /i/

3

1

1

Bogdan Višnar

19. 

Urejanje besedil /i/

23

1

1

Bogdan Višnar

20. 

Šolsko novinarstvo /i/

17

1

1

Anita Malič Cumbo

21. 

Astronomija - Zvezde in vesolje /i/

18 1 1

Barbara Gril

22. 

Šport za sprostitev /i/

46

1

3

Božena Ržen

23. 

Šport za zdravje /i/

48

1

3

Inga Lamberger

 

Skupaj

432

25

34

 

 

Seznam neobveznih izbirnih predmetov

Predmet

Št. učencev

Št. skupin

Št ur tedensko

 

Angleščina N1A

47

2

4

Kristina Vilič

Nemščina N2N – 2. VIZ obdobje

49

2

4

Tavčar Karlin Maja

Šport NŠP – 2. VIZ obdobje

39

2

2

Matjaž Gale

Računalništvo – 2. VIZ obdobje

26

1

1

Bogdan Višnar

Nemščina N2N – 3. VIZ obdobje

19

1

2

Tavčar Karlin Maja

Skupaj

180

8

13