Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si
Utrip šole

Izbirni predmeti

 

Seznam obveznih izbirnih predmetov

 

Predmet

Št. učencev

Št. skupin

Št ur tedensko

Učitelj

1. 

Izbrani šport /i/

39

1

2

Matjaž Gale

2. 

Klekljanje III /i/

16

1

1

Katrca Horvat

3. 

Rastline in človek /i/

8

1

1

Anita Kosem

4. 

Likovna snovanja I/i/

7

1

1

Metka Kacin

5. 

Likovna snovanja II/i/

23

1

1

Metka Kacin

6. 

Likovna snovanja III/i/

22

1

1

Metka Kacin

7. 

Nemščina I /i/

17

1

2

Tatjana Otovič

8. 

Nemščina II /i/

9

1

2

Tatjana Otovič

9. 

Nemščina III /i/

10

1

2

Tatjana Otovič

10. 

Genetika /i/

5

1

1

Anita Kosem

11. 

Obdelava gradiv: les /i/

28

1

1

Danica Kikelj

12. 

Obdelava gradiv: umetne snovi /i/

32

1

2

Danica Kikelj

13. 

Verstva in etika /i/

5

1

1

Mojca Ažman

14. 

Radio /i/

4

1

1

Zdenka Kersnik

15. 

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami /i/

7 1 1 Zupančič Marija
16. 

Multimedija /i/

11

1

1

Barbara Gril

17. 

Računalniška omrežja  /i/

10

1

1

Andrea Ažman

18. 

Retorika /i/

7

1

1

Klavdija Kranjc Jensterle

19. 

Urejanje besedil /i/

23

1

1

Barbara Gril

20. 

Šolsko novinarstvo /i/

17

1

1

Anita Malič Cumbo

21. 

Gledališki klub /i/

24 1 1

Barbara Troha Šimnic

22. 

Šport za sprostitev /i/

56

1

3

Božena Ržen

23. 

Šport za zdravje /i/

42

1

3

Inga Lamberger

 

Skupaj

413

24

35

 

 

Seznam neobveznih izbirnih predmetov

Predmet

Št. učencev

Št. skupin

Št ur tedensko

 

Angleščina N1A

44

2

4

Kristina Vilič

Nemščina N2N – 2. VIZ obdobje

52

2

4

Tavčar Karlin Maja

Šport NŠP – 2. VIZ obdobje

37

2

2

Matjaž Gale

Računalništvo – 2. VIZ obdobje

26

1

1

Bogdan Višnar

Nemščina N2N – 3. VIZ obdobje

22

1

2

Tavčar Karlin Maja

Skupaj

182

8

13