Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si
Utrip šole

Interesne dejavnosti

Za razvijanje različnih interesov učencev, osnovna šola organizira interesne dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim načrtom. Seznam interesnih dejavnosti je narejen na podlagi povpraševanja in lokalnih značilnosti šole, učenci pa ga dobijo v začetku meseca oktobra in se lahko prostovoljno odločijo za več dejavnosti. Učenci si sami izberejo interesno dejavnost h kateri bi se radi priključili. Interesne dejavnosti se praviloma izvajajo enkrat tedensko (30 ur letno) ali dva krat tedensko (60 ur letno), od meseca oktobra do junija v šolskem letu.

Pri učiteljih-mentorjih za posamezno interesno dejavnost se učenci pozanimajo za urnik posamezne dejavnosti.

Starši in učenci si nabor interesnih dejavnosti lahko ogledate tudi na naši spletni strani. Večino dejavnosti opravljajo delavci naše šole, nekatere pa tudi zunanji sodelavci.

Seznam interesnih dejavnosti in izvajalci

ŠT.

MENTOR

ID

 1.

AGALI EMMA

Projekti iz fizike in ekologije

2. 

CVETKO MATEJA

Med dvema ognjema 3

3. 

DOLAR IRENA

Andersenov večer branja

4. 

DŽANANOVIĆ MIRNESA

Matematične igre

5. 

DŽANANOVIĆ MIRNESA

Logična pošast

6. 

DŽANANOVIĆ MIRNESA

Matematični krožek

7. 

FOTAK URBAS NEVENKA

Med dvema ognjema 1, 2

8. 

FOTAK URBAS NEVENKA

Vesela šola 7 - 9

9. 

GALE MATJAŽ

Kaj veš o prometu

10. 

GRIL BARBARA

Logika in matematika 6, 7

11. 

HORVAT KATRCA

Verižni poizkus

12. 

HROVAT PETRA

Otroški pevski zbor Žepki

13. 

HROVAT PETRA, VAHČIČ MATEJA

Varuhi okolja 1- 9

14. 

KACIN METKA

Oblikovanje šol. glasila in scene

15. 

KORENJAK LENNA

Bralna značka TJA

16. 

KERSNIK ZDENKA

Bralna značka  TJA

17. 

KERSNIK ZDENKA

Glasilo v treh jezikih - Mavrica

18. 

KIKELJ DANICA

Preglovo tekmovanje 8., 9. r

19. 

VILIČ KRISTINA

Andersenov večer branja

20. 

KOSEM ANITA

Tekmovanje - sladkorna

21. 

KRANJC JENSTERLE K.

Koordinacija FBZ in FBZ

22. 

MALIČ CUMBO ANITA

Valetni program

23. 

KUSTERLE JELKA

Prežihijada

24. 

LAH MIRICA

Dejavnosti v naravi 3

25. 

LUMPERT BOJAN

Košarka 2 - 5

26. 

LUMPERT BOJAN

Nogomet 5 - 7

27. 

MAGNIK RENATA

Med dvema ognjema 3 - 4

28. 

MANDELC MIRJAM

Med dvema ognjema 3 - 4

29. 

OTOVIČ TATJANA

Tekmovanje nemščina

30. 

OTOVIČ TATJANA

Bralna značka TJN, 7 - 9

31. 

OTOVIČ TATJANA

FBZ

32. 

PAVLIN JANEZ

Šah

33. 

PODNAR SERGEJA

Med dvema gnjema 1, 2

34. 

PODNAR SERGEJA

Odbojka 3 - 5 (deklice)

35. 

POLAJNAR KATJUŠA

Glasilo v treh jezikih - Mavrica

36. 

POLAJNAR KATJUŠA

Bralna značka  TJA

37. 

SAMAR PRIMOŽ

Košarka, fantje 4 - 6

38. 

SAMPA ANA

Vesela šola 4 - 6

39. 

SVETINA BRANKA

Splošna športna vzgoja 1

40. 

ŠIFRER RENATA

Gasilski krožek 4 - 9

41. 

ŠIFRER RENATA

Raziskovalna naloga  4 - 5

42. 

ŠIFRER RENATA

Zgodovina Jesenic  5 - 9

43. 

TRATNIK DEJA

Med dvema ognjema 5, 6

44. 

TRATNIK DEJA

Likovni krožek 4, 5

45. 

STRES MARUŠA

Zdrava šola (kotiček)

46. 

VIDRGAR ERIKA

Gremo v gozd 2, 3

47. 

VILIČ MOJCA

Gremo v gozd 2, 3

48. 

VILIĆ MOJCA

Sproščanje 1 - 3

49. 

VILIČ KRISTINA

Zdrava šola (kotiček)

50. 

VILIĆ KRISTINA

Bralna značka TJA 3 - 5

51. 

UDRIH BARBARA

Andersenov večer branja

52. 

ZAŠEV VENCO

Nogomet 7 - 9

53. 

ZUPANČIČ MARIJA

Logika in matematika 5 - 9