Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si
Utrip šole

Interesne dejavnosti

Za razvijanje različnih interesov učencev, osnovna šola organizira interesne dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim načrtom. Seznam interesnih dejavnosti je narejen na podlagi povpraševanja in lokalnih značilnosti šole, učenci pa ga dobijo v začetku meseca oktobra in se lahko prostovoljno odločijo za več dejavnosti. Učenci si sami izberejo interesno dejavnost h kateri bi se radi priključili. Interesne dejavnosti se praviloma izvajajo enkrat tedensko (30 ur letno) ali dva krat tedensko (60 ur letno), od meseca oktobra do junija v šolskem letu.

Pri učiteljih-mentorjih za posamezno interesno dejavnost se učenci pozanimajo za urnik posamezne dejavnosti.

Starši in učenci si nabor interesnih dejavnosti lahko ogledate tudi na naši spletni strani. Zaradi splošne situacije v Sloveniji in po svetu smo se odločili, da letošnje šolsko leto vse interesne dejabnosti izvajajo samo naši učitelji in učiteljice, brez zunanjih izvajalcev. Prav tako ne bomo poudili interesnih dejavnosti, kjer se učenci iz različnih oddelkov mešajo med seboj.

Seznam interesnih dejavnosti in izvajalci za šolsko leto 2022-2023 je v pripravi...

ŠT.

MENTOR

ID

 1.

AGALI EMMA

Fizika in ekologija

2. 

CVETKO MATEJA

Dejavnosti v naravi 3.razred

3. 

DOLAR IRENA

Andersenov večer branja

4. 

DŽANANOVIĆ MIRNESA

Logična pošast 5-7

5. 

DŽANANOVIĆ MIRNESA

Matematične igre 1

6. 

DŽANANOVIĆ MIRNESA

Matematične igre 1-5

7. 

DŽANANOVIĆ MIRNESA

Matematični krožek

8. 

GALE MATJAŽ

Kaj veš o prometu

9. 

GRIL BARBARA

Logika in matematika 8-9

10. 

GUBANC MOJCA

Naravni parki Slovenije in TNP

11. 

HORVAT KATRCA

Verižni poizkus

12. 

HROVAT PETRA

Otroški pevski zbor Žepki 1-2

13. 

HROVAT PETRA

Varuhi okolja 1- 9

14. 

KACIN METKA

Oblikovanje šolskega glasila in scene

15. 

KERSNIK ZDENKA

Bralna značka  TJA, 5.-9. razred

16. 

KERSNIK ZDENKA

Glasilo v treh jezikih - Mavrica

17. 

KIKELJ DANICA

Preglovo tekmovanje 8., 9. r

18. 

KORENJAK LENNA

Bralna značka TJA

19. 

KOSEM ANITA

Tekmovanje - sladkorna

20. 

KRANJC JENSTERLE K.

Koordinacija FBZ in FBZ

21. 

KUSTERLE JELKA

Prežihijada

22. 

LAH MIRICA

Dejavnosti v naravi 3

23. 

MALIČ CUMBO ANITA

FBZ

24. 

MALIČ CUMBO ANITA

Valetni program

25. 

OTOVIČ TATJANA

Bralna značka TJN, 7 - 9

26. 

OTOVIČ TATJANA

FBZ

27. 

OTOVIČ TATJANA

Tekmovanje nemščina

28. 

POLAJNAR KATJUŠA

Bralna značka  TJA

29. 

POLAJNAR KATJUŠA

Glasilo v treh jezikih - Mavrica

30. 

SVETINA BRANKA

Sproščanje 1 - 3

31. 

ŠIFRER RENATA

Gasilski krožek 4 - 9

32. 

ŠIFRER RENATA

Raziskovalna naloga  4 - 5

33. 

ŠIFRER RENATA

Zgodovina Jesenic  5 - 9

34. 

ŠKRABAN ANJA

Vesela šola 4 - 6

35. 

TAVČAR KARLIN MAJA

Nemška bralna značka 4-9

36. 

TRATNIK DEJA

Likovni krožek 4, 5

37. 

UDRIH BARBARA

Andersenov večer branja

38. 

VIDRGAR ERIKA

Gremo v gozd 2, 3

39 

VILIČ KRISTINA

Andersenov večer branja

.40. 

VILIČ KRISTINA

Bralna značka TJA 3-5

41. 

VILIČ MOJCA

Gremo v gozd 2, 3

42. 

VILIĆ MOJCA

Sproščanje 1 - 3

43. 

ZUPANČIČ MARIJA

Logika in matematika 6 - 7