Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si
Utrip šole

Interesne dejavnosti

Za razvijanje različnih interesov učencev, osnovna šola organizira interesne dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim načrtom. Seznam interesnih dejavnosti je narejen na podlagi povpraševanja in lokalnih značilnosti šole, učenci pa ga dobijo v začetku meseca oktobra in se lahko prostovoljno odločijo za več dejavnosti. Učenci si sami izberejo interesno dejavnost h kateri bi se radi priključili. Interesne dejavnosti se praviloma izvajajo enkrat tedensko (30 ur letno) ali dva krat tedensko (60 ur letno), od meseca oktobra do junija v šolskem letu.

Pri učiteljih-mentorjih za posamezno interesno dejavnost se učenci pozanimajo za urnik posamezne dejavnosti.

Starši in učenci si nabor interesnih dejavnosti lahko ogledate tudi na naši spletni strani. 

 

Seznam interesnih dejavnosti in izvajalci za šolsko leto 2022-2023

1. CVETKO MATEJA Naša mala knjižnica
2. CVETKO MATEJA Med dvema ognjema 2
3. AŽMAN ANDREA Fizika tekmovanje
4. AŽMAN ANDREA Matematično tekmovanje 6
5. DŽANANOVIĆ MIRNESA Matematično tekmovanje 7
6 DEŽMAN ANJA Biologija, dopolnilni
7. FOTAK URBAS NEVENKA Vesela šola 7 - 9 
8. HROVAT PETRA OPZ Žepki
9. HORVAT KATRCA Verižni eksperiment
10. GRIL BARBARA Matematično tekmovanje 8
11. KACIN METKA Oblikovanje šolskega glasila
12. KACIN METKA Scenska postavitev
13. KERSNIK ZDENKA Bralna značka TJA
14. KERSNIK ZDENKA Glasilo - Mavrica 
15. KUSTERLE JELKA Prežihijada
16. KIKELJ DANICA Pregljevo tekmovanje 8, 9
17. KORENJAK LENNA Bralna značka TJA
18. KOSEM ANITA Sladkorna - tekmovanje
19. KRANJC JENSTERLE K. Koordinacija FBZ in FBZ
20. KRANJC JENSTERLE K. Valetni program
21. KRANJC JENSTERLE K. Cankarjevo tekmovanje
22. LAH MIRICA Naša mala knjižnica
23. MALIĆ CUMBO ANITA FBZ
24. MALIĆ CUMBO ANITA Cankarjevo tekmovanje
25. MANDELC MIRJAM Dramska skupina 4
26. NOVOSELEC SIMONA Geografski krožek
27. OTOVIČ TATJANA Nemščina tekmovanje
28. OTOVIČ TATJANA FBZ
29. OTOVIČ TATJANA Bralna značka nemščina
30. PODNAR SERGEJA Odbojka 4,5,6
31. POLAJNAR KATJUŠA Glasilo - Mavrica 
32. PREŠEREN TINA Naša mala knjižnica
33. ŠIFRER RENATA Gasilski krožek 5
34. ŠIFRER RENATA Raziskovalna naloga
35. ŠIFRER RENATA Zgodovina Jesenic
36. ŠKRABAN ANJA Vesela šola 4 - 6 
37. TONKLI IRENA Naša mala knjižnica
38. TRATNIK DEJA Med dvema ognjema 5
39. TROHA ŠIMNIC BARBARA FBZ
40. TROHA ŠIMNIC BARBARA Valetni program
41. STRES MARUŠA Dramska skupina 4
42. VILIČ KRISTINA Bralna značka TJA 4, 5
43. VILIČ KRISTINA Andersenov večer
44. VILIČ KRISTINA Dopolnilni pouk TJA
45. ZUPANČIČ MARIJA Matematično tekmovanje 9

%MCEPASTEBIN%