Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si

Letni delovni načrt za šolsko leto 2021-2022

LDN ZA ZDRAVO ŠOLO 2021/2022

Rdeča nit Zdrave šole (v nadaljevanju ZŠ) v letošnjem šolskem letu je Mi vsi za lepši (boljši) jutri.

Cilji:

- izboljšanje kvalitete šolske prehrane po smernicah zdravega prehranjevanja: jedilnik skrbno načrtovan, kultura prehranjevanja, zmanjševanje plastične embalaže;

- aktivno vključevanje v dejavnosti za promocijo zdravja na šoli;

- spodbujanje gibanja učencev med poukom v okviru minute za zdravje;

- navajati učence na večjo skrb za urejeno in čisto šolsko okolico;

- razvijati dobre medsebojne odnose, ustvarjati pozitivno klimo v šoli ter razvijati čut za solidarnost in humanost med ljudmi;

- spodbujanje pozitivne samopodobe vseh učencev;

- navajati učence z zgledom k spoštljivi komunikaciji.

 

Vsebine zdravja bomo vključevali v življenje na šoli s pomočjo prosto dostopnih e-gradiv: www.nijz.si;www.zdravjevsoli.si in www.tosemjaz.net.

 

Vodilne dejavnosti Zdrave šole v šolskem letu 2021/2022

- Načrtovane delavnice zdravstvene vzgoje v sodelovanju z Zdravstvenim domom Jesenice z različnimi temami (izvajalci iz Zdravstvenega vzgojnega centra Jesenice, vodja Ksenija Noč).

- vseslovenska akcija Tradicionalni slovenski zajtrk »Zajtrk s sadjem – super dan!«:

19. 11. 2021 (učitelji).

- Gibanje med poukom: izvajanje Minute za zdravje, (učitelji).

- Zobozdravstveni preventivni pregledi v ZD Jesenice za vse učence; (zobozdravnica iz ZD Jesenice).

- Sistematski zdravstveni pregledi s cepljenjem: 1., 3., 6. in 8. razred; (zdravstveno osebje ZD Jesenice).

 - zobozdravstvena vzgoja se bo izvajala poleg zdravstvene vzgoje v razredu v obliki predavanj in demonstracije pravilnega čiščenja zob.

- sodelovanje na dogodku »Dan zdravja 2021« v okviru preventive, namenjen učencem in vsem občanom Jesenic in širše, spomladi 2021;  (izvajalci iz ZD Jesenice) ???

- prometna varnost učencev: sodelovanje s Policijsko postajo Jesenice: program Policist Leon, projekt »Pasavček«, kolesarski izpit v 5. razredu, projekt Varnost v prometu Jumicar v 5.razredu; sodelovanje tudi s Svetom za preventivo in varstvo v cestnem prometu,

- prednovoletni čas: vesela pošta: v prednovoletnem času pošiljanje pošte znotraj šole; vsi učitelji, vsi učenci, vsi zaposleni; kino predstavi, vsi učenci in učitelji; plesni dan, učenci in učitelji,…

- teden otroka: ogled filmske predstave (8. 10. 2021) in pestre spremljevalne aktivnosti - učenci postanejo učitelji za en dan v tednu otroka, pokaži, kaj znaš, igranje druž. iger, predstave za učence, …; učitelji in učenci (koordinatorici Maruša Stres in Kristina Vilič).

- projekt Nacionalni mesec skupnega branja (učitelji).

- svetovni dan knjige za otroke in mladino - Andersenov večer branja; učenci 4. in 5. razreda (učiteljice Barbara Udrih, Irena Dolar, Kristina Vilič).

- Kotiček Zdrava šola: najava dogodkov in njihovi utrinki (Kristina Vilič, Maruša Stres).

- prostovoljstvo Učenec - mentor (učenci iz 8. in 9. razreda, vodja Tanja Lužnik Klinar).

- interesne dejavnosti, ki izvajajo dejavnosti v okviru promocije zdravja: Projekti iz fizike in ekologije, Sladkorna bolezen (tekmovanje 8., 9. razred), Gremo v gozd (2., 3. razred), Kaj veš o prometu, MDO (od 1. do 6. razreda), Košarka (od 2. do 6. razreda), Nogomet (1., od 5. do 9.  razreda), Splošna športna vzgoja (1. in 2. razred), Odbojka (3., 4., 5. razred), Šah, Dejavnosti v naravi (3. razred), Varuhi okolja (od 1. do 9. razreda), Kotiček Zdrava šola, Glasilo v treh jezikih – Mavrica, Gasilski krožek (od 4. do 9. razreda), Sproščanje (od 1. do 3. razreda), (učitelji).

- preko Dejavnosti v naravi spoznavanje pestrost rastlinskega in živalskega sveta v okolici šole, skrbeti za visoko gredo – nova pridobitev – sodelovanje s Triglavskih narodnim parkom; učenci 3. razreda z mentoricama, (Mateja Cvetko, Mirica Lah).

- solidarnostne akcije: zbiranje plastičnih zamaškov – celo šolsko leto -  POTEKA ŠE NAPREJ (zbiramo za devetošolca Vala Kemperla iz Rateč) in zbiranje starega papirja – jesenska (12. in 13. 10. ) in pomladna akcija(vključeni vsi, koordinatorica Petra Hrovat)

- obvezni in neobvezni izbirni predmeti, ki imajo poudarek na promociji zdravja: Izbrani šport, Sodobna priprava hrane, Šport za zdravje, Šport za sprostitev, Likovna snovanja, Radio, Šolsko novinarstvo, Šport NŠP, (predmetni učitelji).

- različna športna tekmovanja: Stankov memorial, Atletsko prvenstvo, mini olimpijada, atletsko dvoransko prvenstvo, jesenski kros, spomladanski tek, kegljanje, nogomet, med dvema ognjema ŠKL, med dvema ognjema medobčinsko, ponudimo in izvedemo tudi smučarski tečaj, (mentorji).

- medgeneracijsko sodelovanje – izdelava in  predstavitev verižnega poizkusa (nagrajeni in razstavljeni v hodniku naše šole).; učenci 3. triade s predstavnikov društva upokojencev in mentorico (Katrca Horvat) 

- tim za kakovost odnosov med zaposlenimi: skrbi za druženje vseh zaposlenih in s tem ustvarjanju ter poglabljanju dobrih medsebojnih odnosov: športne aktivnosti in rekreacija???, novoletna zabava, piknik ob zaključku šolskega leta, (izvajalci učitelji).

- sodelovanje s starši: predavanja in delavnice za starše, srečanje s starši bodočih prvošolcev – dan odprtih vrat (učitelji in zunanji sodelavci).

- sodelovanje z lokalno skupnostjo: 

 

Šolski projektni tim ZŠ: dr. Robert Kerštajn (vodstvo), Mojca Vilić, Kristina Vilič, Anita Kosem, Ajda Teran, Tanja Lužnik Klinar, Barbara Udrih (tim učiteljev), Boško Jeftenić (vodja šolske kuhinje),  Ksenija Noč (mag. zdravstvene nege), Ester Zupančič (dr. den. med.), Lara Romih (zobna asistentka) - predstavniki ZD Jesenice, Aleš Bremec (predstavnik staršev) in tim učencev.  

 

Vodja ZŠ: Petra Hrovat, prof.