Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si

Letni delovni načrt za šolsko leto 2022-2023

LDN ZA ZDRAVO ŠOLO 2022/2023

Rdeča nit Zdrave šole (v nadaljevanju ZŠ) tudi v tem šolskem letu ostaja Mi vsi za lepši (boljši) jutri.

Cilji:

- izboljšanje kvalitete šolske prehrane po smernicah zdravega prehranjevanja: jedilnik skrbno načrtovan, kultura prehranjevanja, zmanjševanje plastične embalaže;

- aktivno vključevanje v dejavnosti za promocijo zdravja na šoli;

- spodbujanje gibanja učencev med poukom v okviru minute za zdravje;

- navajati učence na večjo skrb za urejeno in čisto šolsko okolico;

- razvijati dobre medsebojne odnose, ustvarjati pozitivno klimo v šoli ter razvijati čut za solidarnost in humanost med ljudmi;

- spodbujanje pozitivne samopodobe vseh učencev;

- navajati učence z zgledom k spoštljivi komunikaciji.

 

Vsebine zdravja bomo vključevali v življenje na šoli s pomočjo prosto dostopnih e-gradiv: www.nijz.si;www.zdravjevsoli.si in www.tosemjaz.net.

 

Vodilne dejavnosti Zdrave šole v šolskem letu 2022/2023

 

- Načrtovane delavnice zdravstvene vzgoje v sodelovanju z Zdravstvenim domom Jesenice z različnimi temami (izvajalci iz Zdravstvenega vzgojnega centra Jesenice, vodja Ksenija Noč).

- Gibanje med poukom: izvajanje Minute za zdravje, (učitelji).

- Zobozdravstveni preventivni pregledi v ZD Jesenice za vse učence; (zobozdravnica iz ZD Jesenice).

- Sistematski zdravstveni pregledi s cepljenjem: 1., 3., 6. in 8. razred; (zdravstveno osebje ZD Jesenice).

 - Zobozdravstvena vzgoja se bo izvajala poleg zdravstvene vzgoje v razredu v obliki demonstracije pravilnega čiščenja zob in pregleda zobne higiene.

- Projekt Nacionalni mesec skupnega branja (učitelji).

- Teden otroka: ogled filmske predstave in pestre spremljevalne aktivnosti: aktivni odmor na hodniku v drugem nadstropju, igranje družabnih iger, spoznavanje kuncev, aktivnosti na napihljivih igralih, priprava sladice s kuharjem Boškom, čarovniški triki, (vodja kuhinje, učitelji in učenci, zunanji izvajalci, koordinatorici Maruša Stres in Kristina Vilič).

- Vseslovenska akcija Tradicionalni slovenski zajtrk:18. 11. 2022 (učitelji).

- Prednovoletni čas: vesela pošta: v prednovoletnem času pošiljanje pošte znotraj šole; vsi učitelji, vsi učenci, vsi zaposleni; kino predstavi, vsi učenci in učitelji; plesni dan, učenci in učitelji.

- Sodelovanje na dogodku »Dan zdravja 2023« v okviru preventive, namenjen učencem in vsem občanom Jesenic in širše, spomladi 2023, izvajalci iz ZD Jesenice.

- Obeleženje svetovnega dneva čebel: 20. 5. 2023 – izvedemo na petek, 19. 5. 2023: malica: med, maslo, mleko, jabolko; petje pesmi Čebelar; razstava na hodniku (učenci, učitelji; koordinatorici Kristina Vilič in Maruša Stres).

- Prometna varnost učencev: sodelovanje s Policijsko postajo Jesenice: program Policist Leon, projekt »Pasavček«, kolesarski izpit v 5. razredu, projekt Varnost v prometu Jumicar v 5.razredu; sodelovanje tudi s Svetom za preventivo in varstvo v cestnem prometu.

- Svetovni dan knjige za otroke in mladino - Andersenov večer branja; učenci 4. in 5. razreda (učiteljice Barbara Troha Šimnic, Erika Vidrgar, Kristina Vilič).

- Prostovoljstvo Učenec - mentor (učenci iz 8. in 9. razreda, vodja Tanja Lužnik Klinar).

- Interesne dejavnosti, ki izvajajo dejavnosti v okviru promocije zdravja: Naša mala knjižnica, Bralna značka, Sladkorna bolezen, Geografski krožek, Verižni eksperiment, Med dvema ognjema, Odbojka, Glasilo v treh jezikih – Mavrica, Gasilski krožek, glasilo Samorastnik(učitelji, učenci).

- Sodelovanje na 15. pomladnem teku, Jesenice, trg na Stari Savi, 18. 3. 2023: Tek trojk (učenci, sorodniki, vrstniki; Ajda Teran, Petra Hrovat).

- Gibalne urice: OPB 1. razred, (učenci 1. razreda, Ajda Teran).

- Čistilna akcija v okolici šole (učenci geografskega krožka, učiteljica Simona Novoselec).

- Solidarnostne akcije: zbiranje plastičnih zamaškov – celo šolsko leto in zbiranje starega papirja – jesenska in pomladna akcija (vključeni vsi, koordinatorica Petra Hrovat).

- Obvezni in neobvezni izbirni predmeti, ki imajo poudarek na promociji zdravja: Izbrani šport, Sodobna priprava hrane, Šport za zdravje, Šport za sprostitev, Likovna snovanja, Radio, Šolsko novinarstvo, Šport NŠP, (predmetni učitelji).

- Različna športna tekmovanja: Stankov memorial, atletsko prvenstvo, mini olimpijada, atletsko dvoransko prvenstvo, jesenski kros, spomladanski tek, nogomet, med dvema ognjema, ponudimo in izvedemo tudi smučarski tečaj, (mentorji).

- Medgeneracijsko sodelovanje – verižni eksperiment (Katrca Horvat). 

- Tim za kakovost odnosov med zaposlenimi: skrbi za druženje vseh zaposlenih in s tem ustvarjanju ter poglabljanju dobrih medsebojnih odnosov: športne aktivnosti in rekreacija, novoletna zabava, piknik ob zaključku šolskega leta, (učitelji).

- Sodelovanje s starši:predavanja in delavnice za starše Varni internet (zunanji sodelavci; učitelji, Tanja L. Klinar).

- Sodelovanje z lokalno skupnostjo: sodelovanje z Občino Jesenice, Zavodom za šport, Mladinskim centrom, Društvom Žarek (predstavniki, vodstvo, učitelji, učenci, starši). 

Šolski projektni tim ZŠ: dr. Robert Kerštajn (vodstvo), Petra Hrovat (vodja), Mojca Udir, Kristina Vilič, Ajda Teran, Tanja Lužnik Klinar, Barbara Udrih, Simona Novoselec (tim učiteljev), Anita Kosem (vodja šolske prehrane), Boško Jeftenić (vodja šolske kuhinje),  Ksenija Noč (mag. zdravstvene nege), Maja Martinjak (dipl. med. sestra, zobna preventiva) - predstavniki ZD Jesenice, Petra Dečman (predstavnica Občine Jesenice), Aleš Bremec (predstavnik staršev) in tim učencev.  

 

Vodja ZŠ: Petra Hrovat, prof.