Prezihovvoranc.si
Cesta Toneta Tomšiča 5
Jesenice
4270
Slovenija
os-pv.jesenice@guest.arnes.si

Novice

Ponovno odpiranje šol - obvestilo in informacije za starše

 • 11. maj 2020

Spoštovani starši.

Predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo od predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

 

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (Priloga 1), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav.

 

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta (Priloga 3) seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.

 

Zaradi načrtovanja organizacije delovanja šole vas naprošamo, da starši učencev 1., 2. in 3. razreda čimprej, vendar najpozneje do srede, 13. 5. 2020, starši devetošolcev pa do petka, 15. 5. 2020, razredničarki svojega otroka na e-poštni naslov oziroma na drug ustaljen način komunikacije, sporočite sledeče:

 • VKLJUČITEV OTROKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NA ŠOLI (1., 2., 3. in 9. razred)

V šolo se vključijo le zdravi otroci. Ali se bo vaš otrok vključil v vzgojno-izobraževalno delo v šoli? To boste potrdili tudi s podpisano Izjavo (Priloga 1).

 • JUTRANJE VARSTVO (1. razred)

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo za učence 1. in 2. razredov, od 6.00 do začetka pouka. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v jutranje varstvo in od katere ure dalje (Priloga 2).

 • PODALJŠANO BIVANJE (1., 2. in 3. razred)

Podaljšano bivanje bo potekalo od konca pouka do 15.00 ure. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v podaljšano bivanje in do katere ure (Priloga 2).

 • PRIHOD V ŠOLO/ODHOD DOMOV (1., 2., 3. in 9. razred)

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

 

 • ŠOLSKA PREHRANA

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Malico bodo imeli v razredu, kosilo pa pod posebnim protokolom (prihod, sedežni red, nadzor vrste pred delilnim pultom,..) v jedilnici. Šola bo za vašega otroka pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. V prilogi 2 prosim označite ali bo vaš otrok v šoli na kosilu. (Priloga 2 za učence od 1. do 3. razreda, Priloga 2 za učence 9. razreda)

Na podlagi pridobljenih informacij bomo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti.

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI

OD 18. 5. 2020 dalje;

 1. V šolski objekt bodo vstopali samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni najavi in naj upoštevajo vse potreben ukrepe (nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja…)..
 2. Učenci bodo v šolski objekt vstopali posamično, pri tem bodo ohranjali 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo. Odprtih bo več vhodov v šolo.
 3. V času prihodov in odhodov v in iz šole bo pri vhodu in na hodnikih odrasla oseba, ki bo skrbela, da se ukrepi izvajajo.
 4. Devetošolci bodo v šolskem objektu, razen v matični učilnici učne skupine, uporabljali masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela.
 5. Valeta za devetošolce žal odpade.
 6. Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev.
 7. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.
 8. Interesne dejavnosti se ne bodo izvajale.
 9. Jutranje varstvo se bo za prijavljene učence izvajalo od 6.00 do začetka pouka, podaljšano bivanje pa, prav tako za prijavljene učence od konca pouka do 15 ure.
 10. Učenci pripomočkov in zvezkov ne bodo nosili domov.
 11. Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo (Priloga 3).
 12. Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.
 13. Šola v naravi za 2 razrede je odpovedana. Predlagamo prestavitev ŠVN v prihodnje šolsko leto, spomladi.
 14. Vprašljiva je tudi izvedba poletne – plavalne šole v naravi za bodoče 5 razrede, ki bi morala potekati v mesecu septembru 2020. O morebitni odpovedi boste pravočasno obveščeni.
 15. Petošolci, bodo imeli možnost opravljati kolesarski izpit v prihodnjem šolskem letu.

Ravnatelj

dr. Robert Kerštajn

Ponovno odpiranje šol - obvestilo in informacije za starše
Vse novice